Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.06.2021/Paragraf 212

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  Äänestyslista § 212

7939/00.01.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 212

 

 

§ 212

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lamminmäki Anna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

 

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 7.6.2021

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 31.5.2021

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 24.5.2021

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 3.6.2021 § 27
Helmet - Kirjastokorttien hankinta

Lakiasianjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.6.2021 § 2
Päätös henkilökorttien hakemisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisestaPerusturvajohtaja:

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 26.5.2021

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.5.2021 § 21
Rekrytointilisän maksaminen Sosiaali- ja terveystoimessa

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 1.6.2021 § 23
Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen tulosyksikön johtajan sijaisten määrääminen

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 3.6.2021 § 24
Perhe- ja sosiaalipalvelujen vaikeavammaisten asumispalvelujen keittäjä-ruokapalvelutyöntekijän tehtävän (vakanssi 333551) muuttaminen hoiva-avustajan tehtäväksi 13.7.2021 alkaen

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 3.6.2021 § 25
Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 7.6.2021 § 26
Rekrytointilisän maksaminen Sosiaali- ja terveystoimessa

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 31.5.2021 § 15
Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.6.2021 § 16
Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminenSivistystoimen johtaja:

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 2.6.2012 § 34
Kielilisien myöntäminen sivistystoimessa

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 2.6.2012 § 34
Määräaikaisen tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan tehtävälisän myöntäminen tapahtuma- ja kulttuuripalveluissa

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 9.6.2021 § 35
Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kilonpuiston koulussa

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 3.6.2021 § 52
Sopimusmuutos esisopimukseen eVaka-tietojärjestelmään liittyvästä yhteistyöstä

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 9.6.2021 § 14
Tuomarilan koulun ja esiopetuksen irtokalusteiden hankinta

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 3.6.2021 § 3
Talvisäilytysalueelle hylättyjen veneiden sekä käytöstä poistettujen kaupungin laitureiden myyntiTeknisen toimen johtaja:

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

Rakennuslautakunnan pöytäkirja 18.5.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 12.5.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 26.5.2021

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.6.2021 § 38
Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Asunto Oy Espoon Siuntionportti 6 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.6.2021

 

 

Käsittely Partanen Kausteen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

 

"Esitän, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokouksen 31.5.2021 asiaan § 89 Alueen varauksen jatkaminen Leppävaarasta YIT Suomi Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle, Skanska CDF Oy:lle, Scandic Hotels Oy:lle ja Sponda Oy:lle radan pohjoispuolisen alueen suunnittelua varten."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 4 ääntä vastaan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Aaltonen ja puheenjohtaja tekivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän:

 

"Kaupunginhallitus toteaa, että tarvitsemme korkeatasoisen ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun Leppävaaran kaupunkikeskuksen ydinalueen tulevaisuuteen. Jatkokehitys tulee toteuttaa tavoitteella alueen valmiiksi toteutuminen ripeästi ilman aiheetonta viivytystä. Leppävaara -vision päivitys on tarpeen."

 

Ahlfors, Anthoni, Elo, Gestrin, Guzenina, Jalonen, Juvonen, Alaviiri, Kauste, Råman, Laukkanen, Partanen ja Vuornos yhtyivät pöytäkirjamerkintään.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format