Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 194

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


488/00.00.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 194

 

 

§ 194

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanojen muuttaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pirkanniemi Risto

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus valitsee vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin liitteestä ilmenevät henkilöt.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kaupunginhallitus on asettanut 8.2.2021 § 47 vaalilautakunnat ja -toimikunnat vuoden 2021 kuntavaaleihin.

 

Kokoonpanoja on muutettu aiemmin kaupunginhallituksen päätöksellä 1.3.2021 § 63, 12.4.2021 § 114 ja 10.5.2021 § 157. Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin on tarpeellista tehdä muutoksia muun muassa siitä syystä, että osa vaalilautakuntiin ja toimikuntiin jäseniksi tai varajäseniksi valituista on ilmoittanut olevansa estynyt tai esteellinen osallistumaan työskentelyyn.  Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoja esitetään muutettavaksi liitteen mukaisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format