Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 07.06.2021/Paragraf 47

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


3764/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 47

 

 

§ 47

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.6.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

Konttas Ari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.6.2021 kaupungin edustajaksi konserniohjauksen asiantuntija Lauri Paavilaisen tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää

1
vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen

2
hallituksen esityksen mukaisesti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

3
antaa vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4
yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:
i)
hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 400 euroa, kokouspalkkio 195 euroa;
ii)
hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2 200 euroa, kokouspalkkio 165 euroa; ja
iii)
tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan

5
että hallituksen jäseniä on viisi (5)

6
valita yhtiön hallituksen jäseniksi
i)
seuraavat nyt päättyvän kauden jäsenet: Maria Jyrkkä, Timo Kuismin, Maarit Vierunen; sekä
ii)
uusiksi jäseniksi kaksi konsernijaoston kokouksessa nimettävää, suostumuksensa antanutta asiantuntijaa, joilla on vankkaa kokemusta sekä yhtiön toimialasta että hallitustyöskentelystä

7
valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Maria Jyrkän ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin

8
valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ari Lehto.

 

Käsittely 

Vuornos Elon kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen toimiohjeeseen: ".antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää: .

 

5

että hallituksen jäseniä on seitsemän (7),

 

6

valita yhtiön hallituksen jäseniksi i) seuraavat nyt päättyvän kauden jäsenet virkansa puolesta: Maria Jyrkkä, Timo Kuismin, Maarit Vierunen; sekä ii) uusiksi jäseniksi kaksi konsernijaoston kokouksessa nimeämää, suostumuksensa antanutta asiantuntijaa Eero Suomela ja Arja Kosonen, joilla on vankkaa kokemusta sekä yhtiön toimialasta että hallitustyöskentelystä; sekä iii) Päivi Raunu (Vihr.) sekä Henrik Haapajärvi (SDP) jatkamaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, kunnes kuntavaalien jälkeen paikkajakoneuvotteluissa on uudelleen jaettu paikat puolueiden välillä. "

 

Vuornos puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen toimiohjeeseen: ".antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää: ...

 

7

valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Raunun (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin. Hallituksen puheenjohtajiston kokoonpanoa tarkastellaan uudelleen syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun uudet luottamushenkilöt on valittu."

 

Vuornos Elon kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Lisäksi konsernijaosto päättää:

 

1)

Espoo Cateringin omistajaohjausta vahvistetaan siten, että yhtiön toiminnasta raportoidaan säännöllisesti konsernijaostolle.

 

2)

seuraavan valtuustokauden aluksi tarkistetaan ja päivitetään Espoon strategiset tavoitteet Espoo Catering Oy:lle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornoksen ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyneen ne."

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.6.2021 kaupungin edustajaksi konserniohjauksen asiantuntija Lauri Paavilaisen tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää

1
vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen

2
hallituksen esityksen mukaisesti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

3
antaa vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4
yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:
i)
hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 400 euroa, kokouspalkkio 195 euroa;
ii)
hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2 200 euroa, kokouspalkkio 165 euroa; ja
iii)
tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan

5
että hallituksen jäseniä on seitsemän (7)

6
valita yhtiön hallituksen jäseniksi
i)
seuraavat nyt päättyvän kauden jäsenet: Maria Jyrkkä, Timo Kuismin, Maarit Vierunen; sekä
ii) uusiksi jäseniksi kaksi konsernijaoston kokouksessa nimeämää, suostumuksensa antanutta asiantuntijaa Eero Suomela ja Arja Kosonen, joilla on vankkaa kokemusta sekä yhtiön toimialasta että hallitustyöskentelystä; sekä
iii) Päivi Raunu (Vihr.) sekä Henrik Haapajärvi (SDP) jatkamaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, joka pidetään, kun uudet luottamushenkilöt on valittu kuntavaalien jälkeen puolueiden paikkajakoneuvotteluissa.

7
valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Raunun (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin. Hallituksen puheenjohtajiston kokoonpanoa tarkastellaan uudelleen syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun uudet luottamushenkilöt on valittu

8
valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ari Lehto.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että:

1
Espoo Cateringin omistajaohjausta vahvistetaan siten, että yhtiön toiminnasta raportoidaan säännöllisesti konsernijaostolle.

2
seuraavan valtuustokauden aluksi tarkistetaan ja päivitetään Espoon strategiset tavoitteet Espoo Catering Oy:lle.

 

 

 

 

Selostus Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.6.2021 klo 13:00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa, Nuijalantie 18, 02630 Espoo tai sähköisenä kokouksena.

 

Espoo Catering Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita Espoon kaupungille lasten, nuorten, vanhusten ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Espoon kaupungin omistamien osakkeiden määrä on 1 000 osaketta ja osakepääoma on 0,5 milj. euroa.

 

Espoon konsernijaosto päätti elokuussa 2018, että Espoo Catering Oy toimii sidosyksikkönä, ns. inhouse -yhtiönä, ja näin ollen sen ulkoista liikevaihtoa tulee hankintalain myötä rajoittaa. Lain mukaan ulkoista liikevaihtoa voi olla vain 5 % liikevaihdosta ja maksimissaan 500 000 euroa vuodessa.

 

Yhtiön johto ja organisaatio

 

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella Henrik Haapajärvi, Johanna Horsma, Maria Jyrkkä, Timo Kuismin (vpj), Marjo Matikka (pj), Maarit Vierunen ja Mikko Wikstedt. Sittemmin hallituksen puheenjohtaja on vaihtunut, kun Marjo Matikka luopui luottamustehtävistään. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 20.4.2021 hänen tilalleen Päivi Raunun.

 

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kristina Inkiläinen.

 

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ari Lehto.

 

Vuoden 2020 tilinpäätös

 

Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi yhtiön toimintaan vuonna 2020. Poikkeusvuoden aikana yhtiössä keskityttiin henkilöstön ja asiakaskunnan suojaamiseen, uusien toimintamallien ja palvelukonseptien luomiseen, pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten minimointiin sekä poikkeusoloista huolimatta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

 

Liikevaihto, tulos ja yhtiön taloudellinen asema

 

Espoo Cateringin liikevaihto tilikaudella oli 33,6 milj. euroa (32,2) jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvun mahdollisti talousmallin muutos, jossa oppilasruokailun laskutus siirtyi kokonaisuudessaan 1.8.2020 alkaen yhtiön kirjanpitoon. Liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat olivat 33,3 milj. euroa (31,7) ja tämä oli 99 (98) prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

 

Espoo Cateringin merkittävimmät asiakkaat olivat varhaiskasvatus 50 % osuudella (55) sekä opetus 33 % osuudella (27). Liikevaihto kasvoi opetuksen ja ikäihmisten ateriapalveluissa, mutta muissa asiakasryhmissä näkyivät koronaviruspandemian vaikutukset: poikkeustilanne alkoi 18.3.2020, jonka jälkeen asiakasmäärät romahtivat päiväkodeissa. Myös syksyllä 2020 päivähoidon asiakasmääriin vaikuttivat koronakaranteenit. Liikevaihto laski niin ikään tilaustarjoiluissa sekä henkilöstö- ja vierasaterioiden lounasmyynnissä. Opetuksen aterioiden osalta uuteen tilanteeseen sopeuduttiin ja oppilasateriat korvattiin lounasruokakasseilla.

 

Koronaviruspandemian värittämän vuoden liiketappio oli 0,3 milj. euroa (0,3). Tulos sisältää liiketoiminnan muita tuloja, keskeytysvahingosta saatua vakuutuskorvausta 0,5 milj. euroa.

 

Yhtiön lähes kaikki toimipaikat, (pl. koulut) eli päiväkodit ja hoivayksiköt pidettiin avoinna koko pandemian ajan eikä henkilöstöä lomautettu.

 

Yhtiö rahoitti tilikaudella toimintansa tulorahoituksella. Taseessa koneet ja kaluston arvo olivat 0,2 milj. euroa (0,3) ja varastojen arvo 0,5 milj. euroa (0,2). Lyhtyaikaiset saamiset olivat 8,3 milj. euroa (9,5). Vieraan pääoman määrä oli vuoden lopussa yhteensä 5,8 milj. euroa (6,9) ja tämä oli lyhytaikaista korotonta velkaa.

 

Hallituksen esitys, johon vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

 

Espoo Catering Oy:n hallitus esittää, että tilikauden tappio -309 461,26 euroa kirjataan yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

 

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperusteet

 

Hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteita varten kaupungin tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Espoo Catering Oy kuuluu ryhmään 2 ja sen mukaisesti palkkioiksi esitetään:

  • Hallituksen puheenjohtaja vuosipalkkiona enintään 4 400 euroa ja kokouspalkkiona 195 euroa
  • Hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona enintään 2 200 euroa ja kokouspalkkiona 165 euroa.

Hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinnat

 

Kuntakonserneissa kuten myös Espoossa on viime aikoina keskusteltu tytäryhtiöiden hallituskokoonpanoista yhä enemmän. Kuntalain 47.2 §:n mukaisesti kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. On nähty, että kuntakentän toimintaympäristön haasteiden kasvaessa hallitustyössä korostuu talous- ja rahoitusosaamisen tarpeen lisäksi kuntayhtiön toimialaan liittyvän asiantuntijuuden tarve. Lisäksi hallituksessa kokonaisuutena on oltava monipuolista osaamista.

 

Kaupunkiomistajan näkökulmasta hallitusjäsenten valinnoissa tuleekin aiempaa selkeämmin huomioida sekä kaupungin että yhtiön toiminnan ja tilanteen asettamat vaatimukset, sekä myös yhtiön oma kehitysvaihe. Omistajan tahtotilan ymmärtämisessä ja sen välittämisessä toimivalle johdolle hallituksen jäsenen rooli on keskeinen. Hallituksen jäseniltä edellytetäänkin kokonaisuutta täydentävän osaamisen rinnalla sitoutunutta ajankäyttöä ja perehtymistä yhtiön toimintaan.

 

Konsernijaosto on keskustellut hallituskokoonpanoista ja Espoo Catering Oy:n tilanteesta kokouksessaan 15.3.2021. Yhtiö toimii kuudetta vuottaan kaupungin tytäryhtiönä ja vuoden 2018 konsernijaoston päätös vahvisti sen sidosyksikköaseman. Silti yhtiön toimintaa on leimannut monenlaiset, varsinkin laskentaan liittyvät haasteet ja muutoksetkin. Jatkossa omistajan on kyettävä yhä tiukemmin edellyttämään ja tukemaan yhtiönsä tuottavuutta ja kilpailukykyä. Yhtiön tulevaisuuden kannalta nimenomaan hinnoittelu ja kilpailukyky on asetettava operatiivisen toiminnan keskiöön: tämä korostui taannoin käydyissä talousarvioneuvotteluissa ja on vahvasti esillä myös Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa.

 

On perusteltua, että kaupunkiomistajana Espoo keskustelee Espoo Catering Oy:n tulevaisuudesta ja linjaa tahtotilaansa kaupungin konsernijaostossa, ja nimeää nykyistä tiiviimmän ja myös ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan hallituksen tätä tahtotilaa toteuttamaan yhtiön johdossa ja operatiivisella tasolla.

 

Käsillä on luonteva ajankohta tehdä muutoksia Espoo Catering Oy:n hallituskokoonpanoon, koska päättyvä ja alkava kunnallisvaalikausi aiheuttaisi todennäköisesti jäsenvaihdoksia lähitulevaisuudessa muutenkin. Siten Espoo Catering Oy:n yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi, että hallituksen jäseniä valitaan aiemman seitsemän sijaan viisi edelleen yhtiöjärjestyksessä määrättyä noudattaen. Esitetään, että nykyisestä hallituskokoonpanosta valitaan Maria Jyrkkä, Timo Kuismin ja Maarit Vierunen, ja uusina asiantuntijajäseninä hallitukseen valitaan kaksi hallitusammattilaista eli ulkopuolista asiantuntijaa, jotka edustavat monipuolista ravintola-alan julkisyhteisötoiminnan osaamista sekä syvällistä laskenta- ja talousasiantuntemusta mm. kiinteistö- ja elintarviketoimialoilta. Tarkempi henkilöesittely näistä suostumuksensa antaneista asiantuntijoista annetaan konsernijaoston kokouksessa.

 

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Maria Jyrkkä ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuismin.

 

Tilintarkastajaksi esitetään edelleen kaupungin tilintarkastusyhteisöä BDO Oy:tä ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Ari Lehtoa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format