Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 17.06.2021/Paragraf 43

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  valokuva 1
  valokuva 2

6667/11.01.02/2021

 

 

 

Ympäristölautakunta 17.06.2021 § 43

 

 

§ 43

Tammen rauhoitusesitys Kaskikujalla

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lähteenmäki Tia

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristölautakunta hylkää hakemuksen tammen rauhoittamisesta luonnonmuistomerkiksi Kaskikujalla Kurttilassa. Perusteluna on, että luonnonsuojelulain 23 §:n perusteet eivät täyty. Espoossa on lisäksi varsin runsaasti tammia, ja kriteerit luonnonmuistomerkin perustamiselle ovat korkeat. Hakemuksen mukainen tammi on paikallisesti arvokas, hyväkuntoinen ja melko kookas. Puu ei ole kuitenkaan kooltaan, iältään tai maisemalliselta merkitykseltään vielä erityisen huomattava tai harvinainen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus

 

Hakija on esittänyt 14.4.2021 hakemuksellaan rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain 23§:n nojalla tontillaan olevaa tammea. Hakemuksen perusteena on, että tammi on iso, tukeva, vahva, lehtevä, hyvin kaunis ja vanha. Tammi sijaitsee tontin reunalla. Sen pelätään jäävän Kaskikujan korjauksessa jalkakäytävän rakentamisen alle.

 

Luonnonsuojelulain 23§:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Luonnonsuojelulain 26 §:n mukaan kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella 23 §:ssä tarkoitetun, yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Rauhoituksesta päättää Espoon ympäristölautakunta kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 23 §:n nojalla.

 

Ympäristökeskus kävi tutustumassa tammeen 2.6.2021. Espoossa varsin runsaasti tammia, ja kriteerit luonnonmuistomerkin perustamiselle ovat korkeat. Rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä on yhteensä 54 kpl. Näistä suuri osa on huomattavan kookkaita puita, etenkin vanhoja tammia. Hakemuksen mukainen puu on korkea ja näkyvä Kurttilantien suuntaan. Puu on lähialueella arvokas. Kokonaisuutena muihin rauhoitettuihin puihin verrattuna se ei kuitenkaan ole vielä erityisen kookas ja iäkäs, eikä Espoon olosuhteissa harvinainen, tai maisemallisesti erityisen merkittävä. Se, että rakentaminen mahdollisesti uhkaa puuta, ei ole peruste puun rauhoittamiselle luonnonmuistomerkiksi. Ympäristökeskus on tiedottanut kaupunkitekniikan keskusta puun paikallisesta arvosta ja esittänyt sen säilyttämistä jalkakäytävän rakentamishankkeessa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format