Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 17.06.2021/Paragraf 44

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8124/00.01.02/2021

 

 

 

Ympäristölautakunta 17.06.2021 § 44

 

 

§ 44

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoukset syksyllä 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laaksonen Maija TYT

 

 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu vuoden 2021 syyskaudella seuraavasti:

16.9.  torstai  klo 17.00
7.10.  torstai  klo 17.00
28.10. torstai  klo 17.00
18.11.  torstai  klo 17.00
9.12.  torstai  klo 17.00 

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, osoitteessa Virastopiha 2 C 1. krs., Espoon keskus, ellei puheenjohtaja kokouskutsussa toisin ilmoita.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännön II osan 2 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

Uusi organisaatio tulee voimaan 1.8.2021 alkaen, ja sen seurauksena rakennusvalvontakeskus, ympäristökeskus ja ympäristöterveydenhuolto yhdistyvät. Uudelle tulosalueelle tulee uusi ympäristö- ja rakennuslautakunta, jonka jäsenet ja varajäsenet nimetään valtuuston kokouksessa 30.8.2021.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format