Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 21

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6656/02.05.02/2020

 

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 10.06.2021 § 21

 

 

§ 21

Nuorisopalvelut/ Yleisavustus 31.03.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Savilahti Hanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra Martti

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää

1
myöntää yleisavustusta 144 000€ espoolaisille nuorisoyhdistyksille liitteen mukaisesti.

2
että avustuksia maksettaessa otetaan huomioon maksetut ennakot.

3
olla myöntämättä yleisavustusta Espoon Monitoimintakeskus ry:lle ja Iftin Seura ry:lle, koska yleisluonteista toiminta-avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhdeltä Espoon kaupungin lautakunnalta. Yhdistysten toiminta-avustushakemukset käsiteltiin sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusten päätösten yhteydessä. Yhdistykset voivat hakea nuorisopalveluilta kohdeavustusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Liikunta- ja nuorisolautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Vuoden 2021 yleisavustus oli haettavana 31.3.2021 mennessä. Yleisavustusta haki yhteensä 54 yhdistystä. Liikunta - ja nuorisolautakunta on kokouksessaan 11.02.2021 § 4 hyväksynyt liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2021 käyttösuunnitelman. 

 

 Avustusohjeen mukaan liikunta- ja nuorisolautakunta myöntää yleisavustusta espoolaisille, vähintään edellisenä kalenterivuonna toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Jos kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, sen osuus on erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta.

 

 Liikunta- ja nuorisolautakunta asettaa pääpainon 7-20-vuotiaiden nuorten toiminnallisuuteen sekä varhaisnuoriin kohdistuvan toiminnan osuuteen. Yleisavustuksen valmisteluehdotuksessa liikunta- ja nuorisopalvelut on huomioinut yhdistysten avustuksen saannin tarpeet liikunta- ja nuorisolautakunnan hyväksymän avustusohjeen mukaan.

 

 Yleisavustus voi olla korkeintaan 80 % hakijan hyväksyttävistä toimintakuluista. Liikunta- ja nuorisolautakunnalla on oikeus periä takaisin myönnetty avustuserä, joka ylittää edellä mainitut rajat tai ottaa ylitys huomioon seuraavaa avustusta myönnettäessä. Liikunta- ja nuorisopalvelut valvoo avustusohjeen noudattamista ja avustuksen käyttöä. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusperiaatteita, on antanut virheellistä tietoa tai avustuspäätös muutoksenhaun johdosta muuttuu tai kumoutuu, avustus voidaan periä takaisin.

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format