Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto
Protokoll 02.06.2021/Paragraf 28

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5857/12.06.00/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 02.06.2021 § 28

 

 

§ 28

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mattila Virpi

Peltonen Anne

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi alustavan valmistelun suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämisestä.

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Hömmön ja Mikkilän kannattamana teki seuraavan lisäysesityksen:

 

" Jaosto edellyttää, että varhaiskasvatuksen palveluverkon kokonaisuutta suhteessa ennusteisiin alueen varhaiskasvatusikäiseen väestöön ja osallistuvien lasten määrään esitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle aina ennen kuin lautakunta antaa lausuntonsa vuoden seuraavan vuoden talousarvioon liitettävästä investointisuunnitelmasta. Sama tieto tulee olla saatavilla myös muilla investoinneista lausuvilla tahoilla ja valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa."

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysesitys hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto merkitsi tiedoksi alustavan valmistelun suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämisestä.

Lisäksi jaosto edellytti, että varhaiskasvatuksen palveluverkon kokonaisuutta suhteessa ennusteisiin alueen varhaiskasvatusikäiseen väestöön ja osallistuvien lasten määrään esitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle aina ennen kuin lautakunta antaa lausuntonsa vuoden seuraavan vuoden talousarvioon liitettävästä investointisuunnitelmasta. Sama tieto tulee olla saatavilla myös muilla investoinneista lausuvilla tahoilla ja valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa.

 

Selostus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään suunnitelmallisesti. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee ja palvelujen kysyntä kasvaa, vaikka varhaiskasvatusikäisen väestön määrän kasvu on hetkellisesti tasaantunut.

 

Vuoden 2021 väestöennuste ei ole vielä saatavilla, mutta vuoden 2020 väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäisten (10kk-6v) lasten määrä kasvaa lähes 1500 lapsella vuoteen 2029 mennessä.

 

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen arvioidaan nousevan samalla ajanjaksolla 78,5 prosentista noin 83 prosenttiin. Kasvu kohdistuu erityisesti nuorempiin alle kolmevuotiaiden lasten ikäluokkiin.

 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämistä on käsitelty varhaiskasvatusjaostossa syyskuussa 2020. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sitä on esitelty vuonna 2020 ennen kuin lautakunta käsitteli talousarvioon liittyvää investointisuunnitelmaa. Tällöin sovittiin, että kehittämissuunnitelma päivitetään vuosittain ja se esitellään varhaiskasvatusjaostolle ennen kuin investointisuunnitelma on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyssä.

 

Alustavan suunnitelman mukaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antaa lausunnon vuoden 2022 talousarvioon liitettävästä investointisuunnitelmasta syyskuun 2021 kokouksessaan.

 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämistä esitellään varhaiskasvatusjaoston kokouksessa.

Tavoitteena on, että esittelyaineistoon saadaan uusin väestöennuste. Palveluverkon kehittäminen perustuu ennusteeseen ja palvelujen käytön arvioituun muutokseen. Tämän vuoksi esittelyaineisto toimitetaan jaoston jäsenille vasta viikon 22 loppupuolella.

 

Päätöshistoria

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format