Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 127

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8351/12.01.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 127

 

 

§ 127

Yrittäjyyskasvatus Espoon suomenkielisissä lukioissa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuulosniemi Susan

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Erma Tapio

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi kokouksessaan 10.3.2021 (§62) valmistelukehotuksen toimenpide-ehdotuksesta yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi espoolaisissa kouluissa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että espoolaisissa kouluissa lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys elämänhallintaan, yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintatapaan korostuu tulevaisuudessa, kun työelämän muutos ja -vaatimukset edellyttävät yksilön herkkyyttä sopeutua ympäristön muutoksiin. Lautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyötä espoolaisten yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten, kuten Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa tiivistetään. Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle valmistellaan toimenpide-esitys, jolla yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan espoolaisissa kouluissa.

 

Selvitys on laadittu yhteistyössä Espoon lukioiden rehtoreiden kanssa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format