Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 129

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8352/12.01.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 129

 

 

§ 129

Selvitys koronan jälkeisestä tuesta Espoon lukiokoulutuksessa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rytsy Merja

Rekilä Jussi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Erma Tapio

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 3.2.2021 (§21) pyytää selvityksen, jossa Espoon kaupungin on valmisteltava suunnitelma koronan jälkeisestä ajasta erityisesti nykyisten seitsemäsluokkalaisten ja lukion 1.-luokkalaisten osalta. Em. opiskelijaryhmät ovat siirtyneet uuteen yläkouluun/lukioon korona-aikana ja korona on kaikin puolin varjostanut heidän opiskelupolkuaan.

 

Päätöksessään lautakunta totesi, että koronan jälkeistä aikaa ja normaaliin kouluarkeen palaamista tulee pohtia kaikkien lasten ja nuorten kannalta, mutta nivelvaiheessa olevat nuoret tulisi selvityksessä erityisesti huomioida. Selvityksessä tulisi esittää suunnitelma tarvittavista tukitoimista ja mahdollisista haasteista mitä opiskelijoihin ja heidän opiskeluunsa koronan aiheuttamisen rajoitusten jälkeen liittyy.

 

Selvitys on laadittu yhteistyössä lukioiden rehtoreiden kanssa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format