Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 118

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8449/03.00.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 118

 

 

§ 118

Oppivelvollisuuslain mukainen maksuton oppimateriaali syksyllä 2021 Espoon kaupungin lukioissa aloittaville opiskelijoille

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Erma Tapio

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että oppivelvollisuuslain soveltamisalaan kuuluvien opiskelijoiden lisäksi lukion tarjoamiin opiskelijalle maksuttomiin oppimateriaaleihin on oikeus seuraavilla, lukuvuonna 2021-2022 lukion opinnot aloittavilla opiskelijoilla:
- opiskelija on opiskellut lukuvuonna 2020-2021 lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa
- opiskelija on suorittanut perusopetusta lukuvuoden 2020-2021 aikana, ja ollut sen jälkeen ilman opiskelupaikkaa
- opiskelija on opiskellut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lukuvuonna 2020-2021.

Oppimateriaalin maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen saa toisen asteen tutkinnon valmiiksi edellyttäen, että opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Maksuttomuusaikaa ei voi pidentää.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

1.8.2021 voimaan tulevassa oppivelvollisuuslaissa (1214/2020) on laajennettu oppivelvollisuus koskemaan myös perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Lakia ei sovelleta henkilöön, jonka perusopetuslaissa tarkoitettu oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021. Lakia sovelletaan siten ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

 

Oppivelvollisuuslain 17 §:n mukaan opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -välineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Lähtökohtaisesti kaikki opetus on maksutonta, mutta opintoja täydentävistä vapaaehtoisista toiminnoista (kuten retkien matkakustannukset ja pääsymaksut) voidaan periä maksuja.

 

Espoossa lukioon hakeutuu vuosittain 9. luokan päättävien nuorten lisäksi (ensi syksynä pääosin vuonna 2004 syntyneitä) opiskelijoita, jotka ennen toiselle asteelle hakeutumistaan opiskelevat edeltävän vuoden lisäopetuksessa, lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa LUVAssa tai ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa VALMASSA. He eivät ole oppivelvollisuuslain soveltamisalan piirissä. Lisäksi lukiossa voi aloittaa yksittäisiä ei-oppivelvollisia opiskelijoita, jotka ovat esimerkiksi saaneet perusopetuksen päättötodistuksen syksyllä 2020 ja olleet tämän jälkeen ilman toisen asteen opiskelupaikkaa taikka opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, mutta eivät ole oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisia.

 

Oppivelvollisuuslain mukainen koulutuksen maksuttomuus ei koske edellä mainittuja opiskelijoita. Tästä syntyy tilanne, jossa suurin osa lukiokoulutuksen ensi syksynä aloittavista opiskelijoista saa oppimateriaalin, kuten oppikirjat, lisenssit, tietokone, käyttöönsä maksuitta, kun taas osan tulee ne itse hankkia kustannuksellaan.

 

Pääkaupunkiseudun sivistystoimen johto linjasi kokouksessaan 31.3.2021, että maksuton oppimateriaali tarjottaisiin myös perusopetuksen jälkeisistä valmistavista koulutuksista ja lisäopetuksesta toisen asteen opintoihin syksyllä siirtyville.

 

Espoossa on arvioitu, että edellä mainittuja opiskelijoita on noin 100, joista noin puolen arvioidaan aloittavan lukio-opiskelun. Opiskelijakohtainen kustannus syyslukukauden 2021 osalta on suomenkielisessä lukiokoulutuksessa noin 1 090 euroa ja ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa noin 1 180 euroa. Vuoden 2021 lisätalousarviossa varaudutaan ko. kustannuksiin.

 

Asia käsitellään Svenska rum -lautakunnassa 10.6.2021.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format