Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 121

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

 

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 121

 

 

§ 121

Åbergin lastentalon tilan käyttömahdollisuudet

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hovi Salla

Nääppä Roosa
Mattila Virpi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että suomenkielinen varhaiskasvatus luopuu Åbergin lastentalon tilasta. Tilalle etsitään uutta käyttäjää yhteistyössä sivistystoimen tilat ja alueet -yksikön ja Tilapalvelujen kanssa.

 

 

Käsittely 

Wanne teki puheenjohtajan, Wallsin ja Kajavan kannattamana seuraavan toivomusesityksen:

 

"Lautakunta toivoo, että Åbergin talon leikkipiha-alue pysyy lapsiperheiden käytössä myös tulevaisuudessa."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Wannen toivomusesitys hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että suomenkielinen varhaiskasvatus luopuu Åbergin lastentalon tilasta. Tilalle etsitään uutta käyttäjää yhteistyössä sivistystoimen tilat ja alueet -yksikön ja Tilapalvelujen kanssa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toivoo, että Åbergin talon leikkipiha-alue pysyy lapsiperheiden käytössä myös tulevaisuudessa.

 

 

Selostus 

Päättäessään 16.2.2021 Leppävaaran asukaspuiston toiminnan jatkumisesta nykyisessä paikassa, opetus ja varhaiskasvatuslautakunta esitti, että Åbergin lastentalon monipuolisesta hyödyntämisestä tuodaan lautakunnalle erillinen esitys. Tilojen käyttömahdollisuuksia on selvitetty yhdessä Tilapalvelujen ja sivistystoimen tilat ja alueet -yksikön kanssa.

 

Åbergin lastentalo sijaitsee osoitteessa Ajurinkuja 4. Åbergin huvilarakennus on rakennettu noin vuonna 1911 ja sen on arvioitu olevan paikallisen rakennushistorian kannalta arvokas rakennus. Kohteelle on haettu muutoslupa vuonna 1995, jolla asuinrakennus on muutettu kerhotiloiksi ja yläkertaan toimistotiloja.

 

Åbergin lastentalo on kaksikerroksinen puurakennus, jonka alakerrassa on muutama tilava huone, eteisaula, wc:t, toimisto ja pienehkö keittiö. Yläkerrassa sijaitsee toimistokäytössä olleita tiloja.

 

Åbergin lastentalon sisä- ja ulkotilat ovat hyvässä kunnossa. Lastentalon piha peruskorjattiin syksyllä 2020. Tiloissa ei piharemontin ja avoimen varhaiskasvatuksen koronasulkujen jälkeen ole ollut toimintaa.

 

Åbergin lastentalon vuosivuokra on noin 24 000 €. Tilan irtisanomisaika on 12 kuukautta.

 

Tilapalveluilta saadun tiedon mukaan Åbergin lastentalon tiloilla ei ole rakennuslupaa päiväkotitoimintaan. Tilapalvelut on alustavasti selvittänyt tilojen korjausmahdollisuuksia. Ilmanvaihto nykytilanteessa mahdollistaa vain muutaman käyttäjän / huone, mutta rakennuskorkeus riittäisi ilmastoinnin korjaamisen. Kuraeteistä ja LE-WC:tä tiloihin ei voida toteuttaa. Joka tapauksessa päiväkotitoiminta tiloissa ei ole jatkossakaan mahdollista ilman mittavia korjaustoimia. Tila on niin pieni, ettei siihen korjaustoimien jälkeenkään olisi mahdollista sijoittaa kuin yksi pieni lapsiryhmä, jolloin tiloja ei kannata korjata päiväkotikäyttöön.

 

Tilat mahdollistavat avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja tilan alakerrassa ja piha-alueella. Tila soveltuisi asukaspuisto- ja kerhokäyttöön tai jonkinlaiseen kuntalaiskäyttöön. Yhden asukaspuiston vuotuiset käyttökustannukset ovat noin 130 000 € ilman vuokria. Uuden asukaspuiston perustamiseen tarvitaan lisäksi kalustehankintoja. 

 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen vuoden 2021 talousarvio ei mahdollista nykyistä laajempaa asukaspuisto- ja kerhotoimintaa. Osana Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa (TakE-ohjelma) avoimien päiväkotien toiminta on integroitu osaksi asukaspuistojen toimintaa ja säästöä tulee syntyä 400 000€. Tämän TakE-tavoitteen toteuttaminen ei jatkovuosinakaan mahdollista avoimen varhaiskasvatuksen laajentamista.

 

Nykyinen avoimen varhaiskasvatuksen palvelutarjonta vastaa kysyntää. Lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen potentiaalinen kohderyhmä ei kasva, kun varhaiskasvatukseen osallistumisaste nousee.

 

Leppävaaran palvelualueella on selvitetty mahdollisuutta siirtää avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja muualta Leppävaaran alueelta Åbergin lastentaloon. Siirrot veisivät kuitenkin toiminnat liian kauaksi nykyisistä toimipisteistä, joten niitä ei ole syytä toteuttaa.

 

Koska Åbergin lastentalon tilalle ei voida varhaiskasvatuksessa osoittaa käyttöä, tilasta kannattaa luopua. Sivistystoimen tilat ja alueet -yksikössä on selvitetty mahdollisuutta hyödyntää tiloja muissa palveluissa ja mahdollisesti uusi käyttäjä onkin sitä kautta löydettävissä. 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format