Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 69

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Valtuustoaloite 26.4.2021

6945/06.01.00/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 69

 

 

§ 69

Vastaus valtuustoaloitteeseen Covid -rokotteen valinnan mahdollisuuden antamisesta espoolaisille (Kh)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Turunen Topi

Mustakari Anu

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus va. terveyspalvelujen johtaja Yli-Knuuttila Heli

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Jukka Kilven ja viiden muun valtuutetun 29.4.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen Covid -rokotteen valinnan mahdollisuuden antamisesta espoolaisille ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.  Vastaus toimitetaan muille valtuutetuille vastauksen antamisesta seuraavan valtuuston kokouksen esityslistan yhteydessä.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus

 Kaupunginvaltuutettu Jukka Kilpi ja viisi muuta valtuutettua esittävät aloitteessa, että kaupunki:

 

-toteuttaisi kiireellisesti mahdollisuuden valita AstraZenecalle vaihtoehtoisen Covid -rokotteen rokotuksen saajan niin toivoessa.

 

Nykytilanne:

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) päivitti 27.4.2021 annettua linjaustaan 18.5.2021. Päivittyneen linjauksen mukaisesti valtaosa espoolaisista rokotetaan Pfizer-BioNTechin Comirnaty-rokotteella. AstraZeneca Vaxzevria -rokotetta kohdennetaan 65-69 -vuotiaille, jos ikäryhmään kuuluva henkilö ei valitse Pfizer-BioNTech Comirnaty -rokotetta. Kansallisen linjauksen mukaisesti 1957 tai myöhemmin syntyneet eivät voi vapaaehtoisesti valita AstraZeneca Vaxzevria-rokotetta.

 

Tehosterokotuksien osalta THL suosittaa, että 65-69-vuotiaat, jotka ovat saaneet ensimmäisen annoksen Astra Zenecan Vaxzevria-rokotetta, ottaisivat myös toisen annoksen Vaxzevriaa, mikäli valmisteen käytölle ei ole ilmennyt lääketieteellistä estettä. Jos AstraZenecan rokotetta saanut henkilö kuitenkin kieltäytyy ottamasta toista AstraZenecan rokoteannosta, hän voi halutessaan Espoossa saada mRNA-rokotteen (Pfizer-BioNTechin Comirnaty). Rokotteen valinta tapahtuu rokotuspisteellä henkilölle varatulla ajalla. Aiemmin varattua aikaa tehosterokotukselle ei tarvitse muuttaa tai perua.

 

Asiakaslähtöisyyden lisäksi Espoo -tarinan mukaisesti kaupunkimme on oikeudenmukainen. Espoon kaupunki toimii avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti noudattamalla THL:n kansallisesti määrittämiä linjauksia, joiden mukaan Valtioneuvosten velvoittavaa rokotusasetusta toimeenpannaan.

 

Aiempi tilanne:

THL linjasi 27.4.2021, että 65-69-vuotiaat voivat toukokuun alusta, eli käytännössä maanantaista 3.5. alkaen, valita halutessaan myös mRNA-rokotteen. Espoossa tämä tarkoitti toukokuun alusta sitä, että henkilö on saanut näin halutessaan Astra Zenecan Vaxzevria-rokotteen sijaan Pfizer-BioNTech Comirnaty -rokotteen, kun kyse on ensimmäisestä rokotuksesta.

Tehosterokotusten osalta ei THL:n ohjeistuksen mukaisesti ole ollut mahdollisuutta tarjota vastaavaa valinnan mahdollisuutta.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format