Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 71

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 71

Viranhaltijoiden päätökset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Koski Elina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 26.5.2021

8 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

9 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

 

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 7.6.2021

10 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

11 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

12 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

13 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

14 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

 

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 11.6.2021

15 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

 

Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 25.5.2021

2 § Sosiaaliohjaaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Virkasuhde sijoittuu Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut -tulosyksikköön, työavain ESPOO-02-678-21

 

Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 15.6.2021

1 § Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, työavain Espoo-02-51-21

2 § Sosiaalityöntekijän viran 300319 täyttämättä jättäminen, työavain Espoo-02-591-21

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja 15.6.2021

1 § Lääkäripalvelujen hankinta Suvera Oy:lta MtP-palveluihin

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 1.6.2021

56 § Sosiaalityöntekijä, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 300157

57 § Lastensuojelun erityispalvelujen päällikkö, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 300200

58 § Sosiaalityöntekijä, täyttämättä jättäminen, vakanssinumerot 333994, 300219 ja 333629

59 § Sosiaaliohjaaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 332394

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 10.6.2021

60 § Sosiaaliohjaaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 326080

61 § Sosiaalityöntekijä, täyttämättä jättäminen vakanssinumero 300121

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja 10.6.2021

7 § Vammaispalvelujen hankinta 2021

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja 15.6.2021

8 § Avekki-koulutus Espoon lastensuojelun henkilöstölle

9 § Nepsy-koulutus Espoon lastensuojelun henkilöstölle

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 1.6.2021

10 § Kaupungin edustajien määrääminen kutsuntalautakuntiin Espoossa 2021

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 10.6.2021

11 § Päätös Thomas Ry:n hyväksymisestä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun osalta Espoon kaupungin ylläpitämän yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin

12 § Päätös Thomas Ry:n hyväksymisestä henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 15.6.2021

13 § Päätös PETERIN HOIVA;n hyväksymisestä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun osalta Espoon kaupungin ylläpitämän yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin

14 § Päätös PETERIN HOIVA;n hyväksymisestä henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi

15 § Päätös SihaCare Oy hyväksymisestä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun osalta Espoon kaupungin ylläpitämän yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin

16 § Päätös SihaCareOy;n hyväksymisestä henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi

17 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimipisteiden tilapäiset sulkemiset kesällä 2021

18 § Korjaus päätökseen yleiset asiat 1.6.2021 § 10 / Kutsunnat pääkaupunkiseudulla 2021

 

Perheoikeudellisten palveluiden päällikön henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 26.5.2021

1 § Sosiaalityöntekijän määräaikainen virka 332668

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 4.6.2021

46 § Siha Care Oy:n hyväksyminen vanhusten palvelujen kotisiivouksen palvelusetelituottajaksi

45 § Siivouspalvelu SiPa Oy hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

47 § S Kotisiivouspalvelut Oy:n hyväksyminen vanhusten palvelujen kotisiivouksen palvelusetelituottajaksi

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 7.6.2021

48 § Unelmakotipalvelu Oy hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 10.6.2021

49 § SihaCare Oy:n hyväksyminen vanhusten palvelujen säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 11.6.2021             

50 § Kotona Asuen Oy:n / Kotona Asuen Seniorihoivan poistaminen vanhusten palvelujen säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajalistalta

51 § IKRAAN palvelujen poistaminen vanhusten palvelujen säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajalistalta

52 § Muutoksen voima kotipalvelujen poistaminen vanhusten palvelujen säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajalistalta

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 14.6.2021

53 § Ruusuinen hoito hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

 

va terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 11.6.2021

14 § Terveyskeskuslääkäri, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 334043. Virka sijoittuu Terveyspalvelut -tulosyksikköön

15 § Terveyskeskuslääkäri, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 213024. Virka sijoittuu Terveyspalvelut-tulosyksikköön

 

va terveyspalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 11.6.2021

3 § Sosiaali- ja terveystoimen terveyspalvelujen aukioloaikojen muutokset kesällä 2021

 

 

 

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Käsittely

 Esittelijän tekemät lisäykset on huomioitu pöytäkirjassa.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format