Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 64

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8235/02.05.02/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 64

 

 

§ 64

Sosiaali- ja terveystoimen kohdeavustusten periaatteet 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Wilen Leena

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä kohdeavustusperiaatteet vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy avustusten myöntämisen periaatteet ja päättää avustusten myöntämisestä.

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja. Kohdeavustuksilla tuetaan myös järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistyön kehittämistä.

Kohdeavustuksilla tuetaan erityisesti yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa, joka kohdistuu:

 

 - lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen

 - vanhemmuuden tukemiseen

 - maahanmuuttajien kotoutumiseen

 - ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen

 - haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen

 - vähäosaisten auttamistyöhön

 - asunnottomuuden ehkäisyyn

 - työllistymisen edistämiseen

 - vammaisten henkilöiden tuen tarpeeseen

 - mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tuen tarpeeseen

 

Kohdeavustusten hakuaika on 1.-30.9.2021

Päätöshistoria

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format