Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021/Paragraf 85

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 85

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

 

Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

 

Redogörelse Fullmäktige hade sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och daterats 10.6.2021 och som utsänts till fullmäktigeledamöterna.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format