Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021/Paragraf 87

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


2523/10.03.02/2021

 

 

 

Fullmäktige 21.06.2021 § 87

 

 

§ 87

Fråga om bokning av simhallar och idrottsplatser för privat bruk för familjer och elitidrottare då de är stängda på grund av coronaepidemin (Bordlagt 7.6.2021)

 

Beredning och upplysningar:

Jaakkola Ari

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Veera Ruohos och 13 andra ledamöters fråga 22.3.2021 om bokning av simhallar och idrottsplatser för privat bruk för familjer och elitidrottare då de är stängda på grund av coronaepidemin och konstaterar att frågan är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse Veera Ruoho och 13 andra ledamöter lämnade 22.3.2021 en fråga till fullmäktige där de frågar om Esbo stad kan erbjuda stadens simbassänger och idrottsplatser för privatbruk för familjer och elitidrottare. På så sätt kunde man möjliggöra en säker simupplevelse som stöder hälsan och rehabiliteringsmöjligheterna under coronatiden, då många idrottsplatser är stängda.

 

I Esbo finns elitidrottare för vilka simning är antingen den huvudsakliga grenen, eller en gren som hjälper dem träna eller rehabilitera sig efter idrottsskador. Kunde dessa idrottare erbjudas en möjlighet att träna i simhallar och andra idrottssalar med hänsyn till hälsosäkerhet?

 

Idrotts- och ungdomsnämndens svar

 

De idrottslokaler som förvaltas av Esbo stad har stängts på grund av de lagar och regler som beror på coronavirusepidemin, för att förhindra spridningen av epidemin.

 

Idrottslokalerna får endast användas på existerande träningsturer av barn och unga som är födda 2008 eller senare samt av elitidrottare i Esbo som definierats separat mycket specifikt.

 

Under nedstängningen som beror på coronaepidemin beviljas inte några nya användarturer i idrottslokaler som förvaltas av Esbo stad.

 

Gällande elitidrott:

 

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer har i samarbete med Huvudstadsregionens idrottsakademi utarbetat kompletterande särskilda anvisningar om regionförvaltningsverkets beslut 26.2.2021 (ESAVI/6602/2021), där idrottslokaler och vissa andra lokaler har stängts med stöd av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den separata anvisningen har som utgångspunkt att möjliggöra professionell idrott enligt lagens anda.

 

I lagens förarbeten definieras professionell idrott på följande sätt:

Social - och hälsovårdsutskottet anser att den begränsning som gäller professionell idrott i 58 d § och 58 g § i praktiken innebär att professionell idrott avgränsas till elitidrott så att den omfattar de två högsta nationella serienivåerna för bollsporter, A-landslagsverksamheten för vuxna och idrottare som förbereder sig för internationella tävlingar dit de valts genom det nationella grenförbundets valsystem.

 

De kompletterande särskilda anvisningar som städerna beslutat om och som alltså utgår från att möjliggöra professionell idrott:

 

För unga idrottares del vill man säkerställa en träning som siktar på att bli professionell. Idrottare i landslaget som grenförbundet särskilt utsett och som förbereder sig inför internationella tävlingar för vuxna eller unga år 2021 (EM-, VM- eller följande sommar- eller vinterolympiska spel) får ett särskilt tillstånd att träna. Dessutom beviljas träningstillstånd för idrottare som får stöd av Olympiska kommittén samt för undervisnings- och kulturministeriets stipendieidrottare.

 

De unga som är får stöd av Olympiska kommittén eller som är undervisnings- och kulturministeriets stipendieidrottare har rätt att träna. Dessutom tillåts unga som siktar på EM eller VM i sin åldersklass år 2021 att träna. För dessa ungdomar förutsätts det att deras gren är en av dem som får stöd av Olympiska kommittén. Det bör noteras att när det gäller fotboll innebär detta de spelare som är med i landslaget i sin åldersklass och som förbereder sig på att spela i EM eller VM i år.

 

Esbo stad har möjliggjort verksamhet inom elitidrott under hela den begränsningstid som Covid-19 medfört.

 

Att familjer kunde boka idrottslokaler skulle enligt vår syn vara emot gällande bestämmelser.

 

Från måndag 3.5 har det varit möjligt för dem som har ett simarmband för specialgrupper att simma i simhallarna i Esboviken, Mellersta Esbo och Alberga. Om armbandet har en assistentbeteckning är det möjligt att ta med sig en assistent. Simkompisar kan tills vidare inte följa med. Också de som har Sportarmbandet 68+ får simma om de dessutom har EU:s kort för personer med funktionsnedsättning, synskadekort eller ett FPA-kort med en nummerkod som ger rätt till ett simarmband för specialgrupper. FPA-koderna som berättigar till specialarmband finns uppräknade på Sim- och motionssalarmband för specialgrupper

 

 

Obs! På grund av dataskyddet kan inga utlåtanden eller utskrifter läsas vid kassan. Därför kan man endast använda FPA-kortet, EU:s kort för funktionsnedsättning eller synskadekort för att bevisa att man har rätt till specialarmbandet.

 

Sportarmbandet 68+ och ett av de ovannämnda korten ska visas upp vid simhallskassan. De som har ett simarmband för specialgrupper kan gå direkt in i omklädningsrummet via portarna. Giltighetstiden på alla armband har förlängts automatiskt lika länge som avbrottet på grund av coronapandemin varat.

 

Simhallarnas bastur och gym samt Alberga friluftsbad har fortfarande stängt. Också Olars simhall har stängt eftersom det i praktiken inte är möjligt att hålla tillräckligt stora säkerhetsavstånd i den.

 

Simhallarna öppnas enligt rekommendationerna av huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona.

 

 

Beslutshistoria

 

Fullmäktige 07.06.2021 § 78

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Veera Ruohos och 13 andra ledamöters fråga 22.3.2021 om bokning av simhallar och idrottsplatser för privat bruk för familjer och elitidrottare då de är stängda på grund av coronaepidemin och konstaterar att frågan är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Beslut 

Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.

 

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 10.5.2021 § 161

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Veera Ruohos och 13 andra ledamöters fråga 22.3.2021 om bokning av simhallar och idrottsplatser för privat bruk för familjer och toppidrottare då de är stängda på grund av coronaepidemin och konstaterar att frågan är slutbehandlad.

 

Beslut  Stadsstyrelsen:

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

Idrotts- och ungdomsnämnden 15.4.2021 § 14

 

Förslag Direktören för idrotts- och ungdomstjänster Martti Merra

 

De idrottslokaler som förvaltas av Esbo stad har stängts på grund av de lagar och regler som beror på coronavirusepidemin, för att förhindra spridningen av epidemin.

 

Idrottslokalerna får endast användas på existerande träningsturer av barn och unga som är födda 2008 eller senare samt av elitidrottare i Esbo som definierats separat mycket specifikt.

 

Under nedstängningen som beror på coronaepidemin beviljas inte några nya användarturer i idrottslokaler som förvaltas av Esbo stad.

 

Beslut  Idrotts- och ungdomsnämnden

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format