Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 23.06.2021/Paragraf 67

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


643/10.03.01/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 23.06.2021 § 67

 

 

§ 67

Keilaniemenpromenadin katusuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hakari Miikka

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

 


Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavan katusuunnitelman:


Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi              Piirustus nro

  
Keilaniemenpromenadi              7392/004


Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 § ja 85 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Lari Karreinen ehdotti Marjaana Siivolan ja Merva Mikkolan kannattamina, että päätökseen lisättäisiin seuraavaa:

 

"Jalankulun ja pyöräilyn erottelua harkitaan vielä rakennussuunnitteluvaiheessa, kun alueen kiinteistöjen suunnitelmat tarkentuvat."

 

Ulla Palomäki ilmoitti vastustavansa Karreisen ehdotusta.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää Karreisen ehdotuksesta.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Karreisen ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Simo Grönroos, Jaana Kauppila, Jyrki Seppänen, Ulla Palomäki, Heikki Seppä, Fred Granberg ja Patrik Björkenheim, yhteensä seitsemän ääntä. Karreisen ehdotusta puolestaan kannattivat Aulikki Pentikäinen, Topi Haarlaa, Pirkko Kuusela, Merva Mikkola, Lari Karreinen ja Marjaana Siivola, yhteensä kuusi ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Selostus 

Nähtävillä (26.4.-10.5.2021) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä katusuunnitelmaehdotus 7392/004 koskee Keilaniemenpromenadin rakentamista.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Suunnitelman sisältö

 

 

Keilaniemenpromenadi on uusi rakentuva osa Espoon rantaraittia Keilaniemessä. Se palvelee jalankulkua ja pyöräilyä sekä mahdollistaa virkistäytymisen meren äärellä metroaseman välittömässä läheisyydessä. Promenadin eteläpuolella on kaksi laiturivarausta (saaristovene ja vierasveneet) sekä oleskeluportaiden edustalla varaus merikylpylälle. Alueelle rakentuu myös uusi korkea tornitalo, keskusaukio, peruskorjattava Keilalammen toimistorakennus sekä kaksi uutta asuinkerrostaloa.

 

Keilaniemenpromenadilla on kulkua kahdella tasolla. Ylätasolla korossa +3.5 on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka on 4,5 m leveä ja toimii myös pelastusreittinä.

 

Alempi taso +2.0 on varattu jalankululle. Se rajautuu meren puolelta luonnonkivipäällysteiseen rantamuuriin sekä veden äärelle laskeutuviin veistoksellisiin rantaportaisiin. Kulkuväylän varrella sijaitsee myös kaksi pientä aukiomaista oleskelualuetta sekä ulkokuntoilupaikka säädettävin laittein. 

 

Kulkuväylien väliin jääville alueille sijoittuu monilajinen nauhamainen istutusalue. Ylä- ja alatason välissä on porrasyhteyksiä sekä esteetön luiska, jota pitkin on pääsy rantaportaiden edustalle sekä mahdolliselle merikylpylälle. Rantamuurilla ja oleskeluportailla rajattu urbaani rantaviiva vaihtuu pohjoispuolella luonnonmukaisesti rantavyöhykkeeksi. Meriveden korkeusvaihtelulle ja eroosiolle altis rantaviiva verhoillaan luonnonrantaa muistuttavalla kiviverhouksella ja rantavyöhykkeen ylemmät osat istutetaan.

 

Keilaniemenpromenadin pintarakenteiden Fore-laskennan mukainen kustannusarvio on noin 4 235 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on noin 147 000 €. Keilaniemenpromenadin rakennushanke sisältyy kaupunginhallituksen hyväksymään kokonaissopimukseen kaupungin ja Regeneron välillä, jossa määritellään urakan toteuttaminen hankkeen toimesta. Ylläpitokustannusten lisäys nykytilanteeseen verrattuna on noin +7300 €/vuodessa.
 

 

2. Suunnittelun kulku

 

Katusuunnitelma on laadittu vuosina 2020-2021 aikana. Asukasvuorovaikutus on hoidettu 18.-30.3.2021 Otakantaa.fi palvelussa ja nähtävillä 26.4.-10.5.2021.

 

Asukaspalautteissa keskityttiin jalankulun ja pyöräilyn tilankäyttöön ja toivottiin eroteltua jalankulkua ja pyöräilyä suunnitelmassa esitetyn yhdistetyn vaihtoehdon sijaan. Rantaraitti on muualla Espoossa jalankulkupainotteinen ja pyöräily on sallittu mutta vilkkaimmilla kohdilla on ohjeistettu alhaisempi nopeus. Katusuunnittelun alussa tutkittiin sekä yhdistettyä että eroteltua jalankulku- ja pyörätietä ja palautteiden johdosta ratkaisua harkittiin vielä uudelleen. Suunnittelussa päätettiin kuitenkin jatkaa yhdistetyllä jalankulku- ja pyörätiellä, koska alueella on kävelijöille hyvin tilaa oleskeluun, reitti alkaa ja päättyy vastaaviin rantapromenadeihin, joissa jalankulku ja pyöräily on yhdistetty, opastetut pääpyöräilyreitit sijaitsevat ajoradan varrella, reitin linjaus on kulmikas ja normaalit pyörätien kaarresäteet eivät toteudu, erotellun vaihtoehdon jalankulun leveys 2 m on kapea kahdelle jalankulkijalle ja koska eroteltu vaatii poikkileikkauksen leventämisen, jotta molemmille reunoille mahtuu 0,25 m tilaa. Pyöräpysäköinnin sijainti ja määrä täydennetään rakennussuunnittelun aikana, kun rantaan liittyvät toiminnot ja palvelut ovat selvillä.


 

3. Nähtävillä olo

 

Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen
43 §:n mukaan nähtävillä 26.4.-10.5.2021. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset -> Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

 

4. Muistutukset

 

Katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.


 

5. Rakentaminen

 

Rakennustyö on vesirakennustöiden osalta käynnissä ja pintarakenneurakka toteutetaan vuosina 2024-2025.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format