Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 50

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  KT10
  KT 11
  KT20
  KT21
  KT23
  KT26
  KT29
  KT32
  KT90
  10  KT41
  11  Kuulutus

8533/00.00.00/2021

 

 

 

Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 40

 

 

§ 40

Kuntavaalien 2021 tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pirkanniemi Risto

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkanniemi Risto

 

Keskusvaalilautakunta


1
vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Espoon kaupungissa pöytäkirjan liitteiden 1-10 mukaisesti,

2
julkaisee vaalien tuloksen laittamalla sen sisältävän pöytäkirjan valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi,

3
antaa luettelon valtuutetuiksi valituista sekä heidän varajäsenistään valtuustolle,

4
hyväksyy liitteenä 11 olevan kuulutuksen julkaistavaksi suomeksi ja ruotsiksi kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

Vaalilain 95 §:n sekä oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan:

 

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 16.6.2021 viimeistään klo 18.00 aloitettavassa kokouksessa. Tässä kokouksessa suoritetaan tarvittaessa vaalilain 90 §:n mukaiset arvonnat.

 

Keskusvaalilautakunta vahvistaa

 

-          ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut,

-          mahdollisten arvontojen tulokset,

-          mitättömien äänten määrän ja

-          äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet).

 

Pöytäkirjaan merkitään näin vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut sekä lisäksi kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä arvo, ammatti tai toimi.

 

Keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle tallentamalla tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään.

 

Lisäksi keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi sekä annettava luettelo valtuutetuiksi valituista sekä heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi.

 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format