Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavare Senaste beslut
1. kaupungineläinlääkäri Inga publicerade beslut
Aikuissosiaalityön päällikkö Inga publicerade beslut
Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Inga publicerade beslut
Aluepäällikkö, Espoonlahden alue Inga publicerade beslut
Aluepäällikkö, Keski- ja Pohjois-Espoon alue Inga publicerade beslut
Aluepäällikkö, Leppävaaran alue Inga publicerade beslut
Aluepäällikkö, Matinkylä-Olarin ja Tapiolan alue Inga publicerade beslut
Aluevastaava, kotihoito, Espoon keskus Inga publicerade beslut
Aluevastaava, kotihoito, Espoonlahti Inga publicerade beslut
Aluevastaava, kotihoito, Leppävaara Inga publicerade beslut
Aluevastaava, kotihoito, Matinkylä-Olari Inga publicerade beslut
Aluevastaava, kotihoito, Tapiola Inga publicerade beslut
Apulaiskaupungingeodeetti Inga publicerade beslut
Apulaisylilääkäri Inga publicerade beslut
Asemakaavapäällikkö Inga publicerade beslut
Asiakasmaksupäällikkö Inga publicerade beslut
Asiakirjahallintopäällikkö Inga publicerade beslut
Asiakkuuspäällikkö, Työllisyys Espoo Inga publicerade beslut
Asiointijohtaja Inga publicerade beslut
Asiointipalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Asuntopäällikkö 09.07.2021
Vuokralaisten hyväksyminen
Bildningsdirektör 23.06.2021
Kasvun ja oppimisen toimialan tulosyksiköiden johtajien sijaisten määrääminen
Digikehittämispäällikkö Inga publicerade beslut
Digikehityspäällikkö, Kasvun ja oppimisen toimiala Inga publicerade beslut
Direktör för sektorn för fostran och lärande Inga publicerade beslut
Elinkeinojohtaja Inga publicerade beslut
Elinkeinopäällikkö Inga publicerade beslut
Elivoimajohtaja Inga publicerade beslut
Ensihoitopäällikkö Inga publicerade beslut
Erityissuunnittelija, Asiakasmaksut ja korvaukset Inga publicerade beslut
Förvaltningschef Inga publicerade beslut
Geotekniikkapäällikkö Inga publicerade beslut
Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Konsernihallinto 27.07.2021
DPS Medical Products
Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Tekninen ja ympäristötoimi Inga publicerade beslut
Hallintopäällikko, Kasvun ja oppimisen toimiala Inga publicerade beslut
Hallintopäällikkö, Sivistystoimi Inga publicerade beslut
Hallintopäällikkö, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Hallintopäällikkö, Tekninen ympäristötoimi Inga publicerade beslut
Hallintopalvelujen päällikkö, suomenkielinen perusopetus Inga publicerade beslut
Hankintajohtaja 08.07.2021
Hankintapäällikkö, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 111106. Virka sijoittuu Hallinto ja kehittäminen -yksikköön, työavain ESPOO-01-135-21.
Henkilöstöjohtaja Inga publicerade beslut
Henkilöstöpäällikkö, Kasvun ja oppimisen toimiala Inga publicerade beslut
Henkilöstöpäällikkö, Sivistystoimi Inga publicerade beslut
Henkilöstöpäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Henkilöstöpalvelujen johtaja Inga publicerade beslut
Infrapalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Intendentti Inga publicerade beslut
Investointipäällikkö, Kaupunkitekniikan keskus Inga publicerade beslut
Investointipäällikkö, Tilapalvelut -liikelaitos Inga publicerade beslut
Johtava sosiaaliohjaaja, kotipalvelu ja perhetyö, Espoon keskus Inga publicerade beslut
Johtava sosiaaliohjaaja, kotipalvelu ja perhetyö, Espoonlahti Inga publicerade beslut
Johtava sosiaaliohjaaja, kotipalvelu ja perhetyö, Leppävaara Inga publicerade beslut
Johtava sosiaaliohjaaja, kotipalvelu ja perhetyö, Matinkylä, Olari ja Tapiola Inga publicerade beslut
Johtava sosiaaliohjaaja, perhesosiaalityö, omat palvelut Inga publicerade beslut
Johtava sosiaaliohjaaja, perhesosiaalityö, ostot ja asiakasohjaus Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, asumistaloussosiaalityön hanketiimi 16.07.2021
Sosiaalityöntekijä, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 333633. Virka sijoittuu Perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosyksikköön, työavain ESPOO-02-914-21.
Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, etelä Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, nuoret etelä Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, nuoret pohjoinen Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, pohjoinen 12.07.2021
Sosiaalityöntekijä, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Virkasuhde sijoittuu Perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-02-599-21.
Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus ja työllisyyden edistäminen Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys, tiimi 1 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys, tiimi 2 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, perhesosiaalityön yksikkö Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu Espoonlahti, alue 1 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu Espoonlahti, alue 2 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu Leppävaara, alue 1 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu Leppävaara, alue 2 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu Leppävaara, alue 3 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu Matinkylä-Olari ja Tapiola, alue 1 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu Matinkylä-Olari ja Tapiola, alue 2 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu, Espoon keskus, alue 3 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu, Espoon keskus, alue 1 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu, Espoon keskus, alue 2 Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, Lastensuojelun erityispalvelut, tukipalvelut Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, Omatila Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut, aikuisten ja perheiden sosiaalityön tiimi Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut, jälkihuolto Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut, nuorten tiimi Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut, palveluneuvonta- ja päivystystiimi Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, perhehoidon sosiaalityö Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityö Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, aikuisten palvelut Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, nuorten palvelut Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, Vanhusten palvelut, seniorineuvonta Inga publicerade beslut
Johtava terveystarkastaja Inga publicerade beslut
Johtava ylilääkäri, Espoon sairaala Inga publicerade beslut
Johtava ylilääkäri, terveysasematoiminta Inga publicerade beslut
Katupäällikkö Inga publicerade beslut
Katutuotantopäällikkö Inga publicerade beslut
Kaupungingeodeetti 27.07.2021
KAKE A9 Tonttijaon hyväksyminen
Kaupunginreviisori Inga publicerade beslut
Kaupunkiliikennepäällikkö Inga publicerade beslut
Kaupunkisuunnittelujohtaja Inga publicerade beslut
Kaupunkitekniikan johtaja Inga publicerade beslut
Kehittämisjohtaja, Sosiaali- ja terveystoimen esikunta Inga publicerade beslut
Kehittämispäällikkö, Kaupunkisuunnittelukeskus Inga publicerade beslut
Kehittämispäällikkö, Palvelukehitys Inga publicerade beslut
Kehittämispäällikkö, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Inga publicerade beslut
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Inga publicerade beslut
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen päällikkö Inga publicerade beslut
Kiinteistöinsinööri, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut Inga publicerade beslut
Kiinteistöinsinööri, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut Inga publicerade beslut
Kirjastopalveluiden johtaja Inga publicerade beslut
Kirjastopalvelupäällikkö, kirjastoaineiston saatavuus Inga publicerade beslut
Kirjastopalvelupäällikkö, neuvonta- ja tapahtumapalvelut Inga publicerade beslut
Kirjastopalvelupäällikkö, palveluympäristö Inga publicerade beslut
Kirjastopalvelupäällikkö, ryhmäkäynnit sekä lasten ja nuorten osallisuus Inga publicerade beslut
Kirjastopalvelupäällikkö, toimipisteverkko Inga publicerade beslut
Korjauspäällikkö Inga publicerade beslut
Kotihoidon päällikkö Inga publicerade beslut
Koulunjohtaja, Friisilän koulu Inga publicerade beslut
Koulunjohtaja, Lahnuksen koulu Inga publicerade beslut
Koulunjohtaja, Mikkelän koulu Inga publicerade beslut
Koulunjohtaja, Pakankylän koulu Inga publicerade beslut
Koulutuspalvelupäällikkö, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut Inga publicerade beslut
Kulttuuripäällikkö Inga publicerade beslut
Kulturdirektör Inga publicerade beslut
Lakiasiainjohtaja Inga publicerade beslut
Lakimies, Kaupunkitekniikan keskus, Hallinto Inga publicerade beslut
Lakimies, Kaupunkitekniikan keskus, Hallinto Inga publicerade beslut
Lapsiperheiden erityispalvelujen päällikkö Inga publicerade beslut
Lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen päällikkö Inga publicerade beslut
Lastenpsykiatrisen yksikön päällikkö Inga publicerade beslut
Lastensuojelun erityispalvelujen päällikkö Inga publicerade beslut
Ledare inom småbarnspedagogik, Finno daghem och förskola Inga publicerade beslut
Liikennesuunnittelupäällikkö Inga publicerade beslut
Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja 02.07.2021
Perhesuunnistus -tapahtuman järjestäminen Espoossa 7.8.2021
Liikuntajohtaja Inga publicerade beslut
Liikuntapalvelupäällikkö, liikuntapalvelut Inga publicerade beslut
Liikuntapalvelupäällikkö, olosuhteet Inga publicerade beslut
Logistiikkajohtaja Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Espoon yhteislyseon lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Espoonlahden lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Etelä-Tapiolan lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Haukilahden lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Kaitaan lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Kuninkaantien lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Leppävaaran lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Otaniemen lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Tapiolan lukio Inga publicerade beslut
Lukion rehtori, Viherlaakson lukio Inga publicerade beslut
Lupapäällikkö Inga publicerade beslut
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Inga publicerade beslut
Museonjohtaja Inga publicerade beslut
Nuorisopalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Nuorisopalvelupäällikkö, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut Inga publicerade beslut
Opetuksen kehittämisen päällikkö, suomenkielinen perusopetus Inga publicerade beslut
Opetuksen tuen päällikkö Inga publicerade beslut
Opetuksen tuen päällikkö, suomenkielinen perusopetus Inga publicerade beslut
Opetuspäällikkö Inga publicerade beslut
Oppilashallinnon päällikkö Inga publicerade beslut
Päällikkö, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Inga publicerade beslut
Päällikkö, Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys Inga publicerade beslut
Päällikkö, neuvolatoiminta Inga publicerade beslut
Palopäällikkö, itäinen Inga publicerade beslut
Palopäällikkö, kehittämisyksikkö Inga publicerade beslut
Palopäällikkö, läntinen Inga publicerade beslut
Palopäällikkö, pohjoinen Inga publicerade beslut
Palopäällikkö, tilanneyksikkö Inga publicerade beslut
Palveluesimies, Alku- ja neuvontapalvelut Inga publicerade beslut
Palveluesimies, Espoon ryhmäkoti Inga publicerade beslut
Palveluesimies, lastensuojelun erityispalvelut, kotiin vietävät palvelut Inga publicerade beslut
Palveluesimies, lastensuojelun erityispalvelut, sijaishuolto Inga publicerade beslut
Palveluesimies, lastensuojelun erityispalvelut, Tuomarilan perhetukikeskus Inga publicerade beslut
Palveluesimies, lastensuojelun erityispalvelut, vastaanottotoiminta Inga publicerade beslut
Palveluesimies, Oske, aikuisten tiimi Inga publicerade beslut
Palveluesimies, Oske, KV-tiimi Inga publicerade beslut
Palveluesimies, Oske, nuorten tiimi Inga publicerade beslut
Palveluesimies, perheryhmäkodit Inga publicerade beslut
Palveluesimies, pitkäaikaishoito Espoonlahden hoivakoti Inga publicerade beslut
Palveluesimies, pitkäaikaishoito Taavin muistipalvelukeskus Inga publicerade beslut
Palveluesimies, Työhön kuntouttavat tiimi 1 Inga publicerade beslut
Palveluesimies, Työhön kuntouttavat tiimi 2 Inga publicerade beslut
Palveluesimies, Urapalvelut Inga publicerade beslut
Palvelukehitysjohtaja Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, Alku-, neuvonta- ja urapalvelut Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, kotihoito Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, Logistiikka Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, Osaamisen kehittämisen palvelut Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, seniorineuvonta ja palveluohjaus Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, suun terveydenhuolto Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, Talouspalvelut Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, Työhön kuntouttavat palvelut Inga publicerade beslut
Palvelutuotantopäällikkö Inga publicerade beslut
Pelastusjohtaja Inga publicerade beslut
Pelastuspäällikkö, palvelutuotanto Inga publicerade beslut
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Inga publicerade beslut
Perheneuvolapalvelujen päällikkö Inga publicerade beslut
Perheoikeudellisten palvelujen yksikön päällikkö Inga publicerade beslut
Perhesosiaalityön päällikkö Inga publicerade beslut
Perhetyön esimies Inga publicerade beslut
Perusopetuksen aluepäällikkö, Espoonlahti Inga publicerade beslut
Perusopetuksen aluepäällikkö, Keski- ja Pohjois-Espoo Inga publicerade beslut
Perusopetuksen aluepäällikkö, Leppävaara Inga publicerade beslut
Perusopetuksen aluepäällikkö, Matinkylä-Olari ja Tapiola Inga publicerade beslut
Perusopetuksen johtaja Inga publicerade beslut
Perusopetuslinjan päällikkö Inga publicerade beslut
Perusturvajohtaja 16.07.2021
Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen
Pitkäaikaishoitopäällikkö Inga publicerade beslut
Rahoitusjohtaja Inga publicerade beslut
Rakennuspäällikkö Inga publicerade beslut
Rakennusvalvontajohtaja Inga publicerade beslut
Rakennuttamispäällikkö Inga publicerade beslut
Rehtori, Aarnivalkean koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Auroran koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Espoo International School Inga publicerade beslut
Rehtori, Espoonlahden koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Hansakallion koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Haukilahden koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Hösmärinpuiston koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Iivisniemen koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Jalavapuiston koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Järvenperän koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Jousenkaaren koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Jupperi koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Juvanpuiston koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kaitaan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kalajärven koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kantokasken koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Karakallion koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Karamzinin koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Karhusuon koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kauklahden koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Keinumäen koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kilon koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kilonpuiston koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kirkkojärven koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kirstin koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Koulumäen koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Koulumestarin koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Kuitinmäen koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Laajalahden koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Lähderannan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Latokasken koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Laurinlahden koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Leppävaaran koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Lintulaakson koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Lintumetsän koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Lintuvaaran koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Mankkaan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Mankkaanpuron koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Martinkallion koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Matinlahden koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Meritorin koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Niipperin koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Niittykummun koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Nöykkiön koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Nöykkiönlaakson koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Nuuksion koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Olarin koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Päivänkehrän koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Perkkaanpuiston koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Pohjois-Tapiolan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Postipuun koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Rastaalan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Rinnekodin koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Ruusutorpan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Saarnilaakson koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Saunalahden koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Sepon koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Soukan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Sunan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Taavinkylän koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Tapiolan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Tiistilän koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Toppelundin koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Tuomarilan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Vanttilan koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Veräjäpellon koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Viherlaakson koulu Inga publicerade beslut
Rehtori, Westendinpuiston koulu Inga publicerade beslut
Rektor, Bemböle skola Inga publicerade beslut
Rektor, Boställsskolan Inga publicerade beslut
Rektor, Finno skola Inga publicerade beslut
Rektor, Karamalmens skola Inga publicerade beslut
Rektor, Kungsgårdsskolan Inga publicerade beslut
Rektor, Lagstads skola Inga publicerade beslut
Rektor, Mattlidens gymnasium Inga publicerade beslut
Rektor, Mattlidens skola Inga publicerade beslut
Rektor, Rödskogs skola Inga publicerade beslut
Rektor, Smedsby skola Inga publicerade beslut
Rektor, Storängens skola Inga publicerade beslut
Rektor, Vindängens skola Inga publicerade beslut
Riskienhallintapäällikkö Inga publicerade beslut
Ruokapalvelujohtaja Inga publicerade beslut
Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen johtaja Inga publicerade beslut
Stadsdirektör 12.07.2021
Työkykyä edistävä lyhytterapia
Strategiajohtaja 13.07.2021
Nopeat kokeilut: autonominen joukkoliikenne edistää kestävän liikennejärjestelmän kehitystä
Suomenkielisen opetustoimen johtaja Inga publicerade beslut
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Inga publicerade beslut
Suunnittelija Inga publicerade beslut
Suunnittelupäällikkö, Kaupunkitekniikan keskus Inga publicerade beslut
Suunnittelupäällikkö, Tilapalvelut -liikelaitos Inga publicerade beslut
Talous- ja hallintojohtaja, Kasvun ja oppimisen toimiala Inga publicerade beslut
Talous- ja hallintojohtaja, Sivistystoimi Inga publicerade beslut
Talous- ja hallintojohtaja, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Talouspäällikkö, Kasvun ja oppimisen toimiala Inga publicerade beslut
Talouspäällikkö, Sivistystoimi Inga publicerade beslut
Talouspalvelujen johtaja Inga publicerade beslut
Taloussuunnittelujohtaja Inga publicerade beslut
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Tarkastusjohtaja Inga publicerade beslut
Tartuntatautivastuulääkäri, Tapiolan terveysasema Inga publicerade beslut
Tartuntatautivastuulääkäri, Tapiolan terveysasema Inga publicerade beslut
Tekninen päällikkö Inga publicerade beslut
Teknisen toimen johtaja 09.07.2021
Tilpalvelut-liikelaitoksen toimintaohjeen hyväksyminen
Terveydenhoidon päällikkö Inga publicerade beslut
Tietohallintojohtaja Inga publicerade beslut
Tilakehityspäällikkö Inga publicerade beslut
Tilakehityspäällikkö, Kasvun ja oppimisen toimiala Inga publicerade beslut
Tilanneyksikön päällikkö Inga publicerade beslut
Toimialapäällikkö Inga publicerade beslut
Toimitilapäällikkö Inga publicerade beslut
Toimitusjohtaja Inga publicerade beslut
Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Inga publicerade beslut
Toisen asteen koulutuksen johtaja Inga publicerade beslut
Tonttipäällikkö 30.07.2021
Maankäyttölupa ulkoilmatapatumaa varten Leppävaarassa, Lähetyskappelin ruoka-apu ry
Tukipalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Tuotantopäällikkö Inga publicerade beslut
Tutkimusjohtaja Inga publicerade beslut
Työllisyyspalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Ulkoilupäällikkö Inga publicerade beslut
Undervisningschef Inga publicerade beslut
Utvecklingschef Inga publicerade beslut
va. johtava sosiaalityöntekijä, pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut, alaikäisten sosiaalityön tiimi Inga publicerade beslut
va. terveyspalvelujen johtaja Inga publicerade beslut
Valvontapäällikkö 29.07.2021
Peab Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus louhinnasta, paalutuksesta sekä murskaus- ja purkutyöstä osoitteessa Keilaranta 16-18
Vammaispalvelujen päällikkö Inga publicerade beslut
Vammaisten sosiaalityön päällikkö Inga publicerade beslut
Vanhusten palvelujen johtaja Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoon keskuksen eteläinen varhaiskasvatus Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoon keskuksen palvelualue, eteläinen palveluyksikkö Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoon keskuksen palvelualue, pohjoinen palveluyksikkö Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoon keskuksen pohjoinen varhaiskasvatus Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoonlahden palvelualue Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoonlahden varhaiskasvatus Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Leppävaaran itäinen varhaiskasvatus Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Leppävaaran läntinen varhaiskasvatus Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Leppävaaran palvelualue, itäinen palveluyksikkö Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Leppävaaran palvelualue, läntinen palveluyksikk Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Matinkylä-Olarin palvelualue Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Matinkylä-Olarin varhaiskasvatus Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Tapiolan palvelualue Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Tapiolan varhaiskasvatus Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Espoon keskuksen palvelualue, eteläinen palveluyksikkö Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Espoon keskuksen palvelualue, pohjoinen palveluyksikkö Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Espoonlahden palvelualue Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, hallinto Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Leppävaaran palvelualue, itäinen palveluyksikkö Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Leppävaaran palvelualue, läntinen palveluyksikkö Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Matinkylä-Olarin palvelualue Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Tapiolan palvelualue Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen johtaja Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Inga publicerade beslut
Vastuullinen hankejohtaja, Länsi-Uudenmaan sote-hanke Inga publicerade beslut
Viestintäjohtaja Inga publicerade beslut
Vihertuotantopäällikkö Inga publicerade beslut
vs asiakasohjauspäällikkö, Vanhusten palvelut Inga publicerade beslut
vs. johtava ylihammaslääkäri Inga publicerade beslut
vs. lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Inga publicerade beslut
vs. Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta Inga publicerade beslut
vs. rehtori, Eestinkallion koulu Inga publicerade beslut
vs. rehtori, Mainingin koulu Inga publicerade beslut
vs. rehtori, Ymmerstan koulu Inga publicerade beslut
vs. talouspäällikkö, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Vuokrauspäällikkö Inga publicerade beslut
Yleiskaavapäällikkö Inga publicerade beslut
Ylilääkäri Inga publicerade beslut
Ylilääkäri, lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät lääkäripalvelut Inga publicerade beslut
Ylläpitopäällikkö Inga publicerade beslut
Ympäristöjohtaja Inga publicerade beslut
Yrityspalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Yrityspalvelupäällikkö, Työllisyys Espoo Inga publicerade beslut