<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Motioner och frågor inlämnade vid sammanträdet]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Motion om jämförelse av alternativ för genomförande av Esbobornas hus]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Motion om förbättring av kvaliteten på byggande av flervåningshus]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Motion om att stärka kropps- och känslofostran i daghem och skolor ( Bordlagt 13.6.2022)]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Fråga om byggande av en gång- och cykelbana längs Nupurbölevägen]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Godkännande av detaljplaneändringen Otsvängen i stadsdel 10 Otnäs, område nr 220505.docx]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Godkännande av en ändring av detaljplanen Jorv i stadsdel 64 Karvasbacka, område nr 630205]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Godkännande av detaljplaneändringen Skogsmansstigen i stadsdel 16 Norra Hagalund, område nr 213411]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Godkännande av detaljplanen Marknuten jämte en detaljplaneändring i stadsdel 10 Otnäs, 12 Hagalund och 16 Norra Hagalund, område nr 221400]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Godkännande av detaljplaneändringen Käringmossens vindkraftverk i stadsdel 91 Käringmossen, område nr 640102]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Ändring av projektkostnaderna för ombyggnaden av skolorna Tuomarilan koulu och Laajalahden koulu som genomförs enligt modellen offentlig-privat samverkan]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Fyllnadsval nämndeman vid Västra Nylands tingsrätt]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Fyllnadsval av delegationen för polisinrättningen i Västra Nyland]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Förlorad valbarhet och fyllnadsval ledamot i nämnden Svenska rum]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Fullmäktige 22.08.2022 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 18.08.2022 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 18.08.2022 / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden tilannekatsaus, osavuosikatsaus]]><![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 18.08.2022 / Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle pelastustoimen palveluiden toteutumisesta]]><![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 18.08.2022 / Perehdytys: Länsi-Uudenmaan öljyntorjuntavalmius]]><![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 18.08.2022 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta]]><![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 18.08.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 17.08.2022 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 17.08.2022 / Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 17.08.2022 / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee kaupunkitekniikan keskuksen lakimiehen päätöstä 8.6.2022, jossa vahingonkorvausvaatimus hylättiin]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 17.08.2022 / Kaskikujan, Alkonmäenkujan + LP, Auerinkujan, Grigor Auerin polun, Kaskimäen, Alkonmäenpolun, Kaskimäenpolun sekä Alkonmäenpuiston katu- ja puistosuunnitelmien hyväksyminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 17.08.2022 / Teknisen lautakunnan heinäkuun 2022 osavuosikatsaus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 17.08.2022 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 17.08.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.08.2022 / Päätöksiä ja kirjelmiä]]>