<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Muutoslupa 2021-1434 Nihtisillantie 3]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Uudisrakennuslupa 2021-1587 Luoteisrinne 7]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Uudisrakennuslupa 2021-940 Gransinmäki 8]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Uudisrakennuslupa 2021-1460 Tiistilänkuja 4]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Oikaisuvaatimus, muu muutostyö, 2021-1484 Laidunmäki 1c]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Oikaisuvaatimus, toimenpidelupa 2021-1205 Sinipiianpolku 3]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Rakennusvalvontaviranomaisen lupa 2021-1750 Muolaantie 30]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Jatkuvan valvonnan toimenpidevaatimuksen saattaminen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätettäväksi, kiinteistö 49-445-3-23, Hiirisuontie 12a]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Rakennuslautakunnan tunnustuspalkinto laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesilupahakemuksesta vesijohdon ja paineviemärin asentamiseksi meren pohjaan Espoon Nokkalanniemestä lähisaaristoon]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.10.2021 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 28.10.2021 / Elevrepresentanter i de svenskspråkiga grundskolornas direktioner läsåret 2021-2022]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 28.10.2021 / Utlåtande om motion att servera veganalternativ vid alla måltider som staden ordnar]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 28.10.2021 / Principerna för anordnande av eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen från och med 1.8.2022 (bordlagt 30.9.2021)]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 28.10.2021 / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 28.10.2021 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousaikataulun vahvistaminen]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Jerikonpolku, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 442401, 51. kaupunginosa Kaitaa]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Ämmässuon tuulivoimala, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 640102, 91. kaupunginosa Ämmässuo]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Vänrikinympyrä, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 117400, 51. kaupunginosa Leppävaara]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Tontunmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 211839 15.kaupunginosa, Niittykumpu]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Laaksonpohjantie, vaiheittaisen asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue VK1002, 60. kaupunginosa Laaksolahti]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Kiiltokallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 240306 26. kaupunginosa, Mankkaa]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Kemisti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220608, 10. kaupunginosa Otaniemi]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Rusthollinrinne, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 440714, 31. kaupunginosa Kaitaa]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Anna Sahlsténin katu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 116902, 51. kaupunginosa Leppävaara, pöydälle 13.10.2021]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 / Ruukinhuhta, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 420123, 42. kaupunginosa Saunalahti (Kh-Kv-asia), pöydälle 13.10.2021]]>