<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Uudisrakennuslupa 49-2023-1327]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Uudisrakennuslupa 49-2023-1082]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Uudisrakennuslupa 49-2023-1256]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Uudisrakennuslupa 49-2023-1311]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Oikaisuvaatimus, toimenpidelupa 49-2022-486]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Oikaisuvaatimus, toimenpidelupa 49-2023-1102]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Oikaisuvaatimus, uudisrakennuslupa 49-2023-1267]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpidevaatimuksen saattaminen ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, Metsämaankuja (palautettu 8.6.2023)]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Matkaviestinverkon radiomaston, tukiaseman ja niihin liittyvien laitteiden, kaapeleiden ja rakennelmien sijoittaminen, Telia Towers Finland Oy, Ruukinmestarinrinne, Saunalahti]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä koskien Copart Suomi Oy:n autopurkamotoiminnan ympäristöluvan muuttamista Juvanmalmilla]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös GRK Infra Oy:lle voimalaitoskuonan ja pohjatuhkan käsittelystä ja varastointista Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella sekä toiminnan aloittamisluvasta]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Villa Elfvikin järjestämät luontoretket 2023]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2020-2024 päivitys vuodelle 2024]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha vuodelle 2024]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Kulttuurin vuosiavustukset Espoossa toimiville kotiseutuyhdistyksille vuodelle 2024]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Kulttuurin vuosiavustukset Espoossa toimiville kulttuuriyhdistyksille vuodelle 2024]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Kulttuurin vuosiavustukset Espoossa toimiville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille vuodelle 2024]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Vuosiavustukset ammatillisille taide- ja kulttuuriyhteisöille vuodelle 2024]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Näyttelykeskus WeeGeen kesäleirien hinta vuodesta 2024 alkaen]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Kulttuuritalot ja -palvelut palvelualueen kertaluonteisten tilaisuuksien toistaiseksi voimassa olevat hintakategoriat]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 12.12.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Fullmäktige 11.12.2023 / Motioner och frågor inlämnade vid sammanträdet]]><![CDATA[Fullmäktige 11.12.2023 / Godkännande av detaljplanen Glashyttan och därtill hörande detaljplaneändring i stadsdel 43 Fantsby, 44 Köklax och 45 Kurtby, område nr 522400]]><![CDATA[Fullmäktige 11.12.2023 / Godkännande av detaljplanen Högnäs i stadsdel 65 Högnäs, område nr 633000]]><![CDATA[Fullmäktige 11.12.2023 / Ändring av förvaltningsstadgan till följd av organiseringen av skolornas och gymnasiernas direktioner]]>