<![CDATA[Dynasty]]>202177771<![CDATA[Tonttipäällikkö / Maankäyttölupa ulkoilmatapatumaa varten Leppävaarassa, Lähetyskappelin ruoka-apu ry]]>2021-07-30202175581<![CDATA[Valvontapäällikkö / CastorCon Finland Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta, paalutuksesta, maalämpökaivojen porauksesta ja pontituksesta osoitteessa Mellstenintie 2]]>2021-07-29202177365<![CDATA[Valvontapäällikkö / Lehto Asunnot Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus paalutuksesta osoitteessa Laidunmaanraitti 4]]>2021-07-29202162495<![CDATA[Valvontapäällikkö / Peab Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus louhinnasta, paalutuksesta sekä murskaus- ja purkutyöstä osoitteessa Keilaranta 16-18]]>2021-07-29202177374<![CDATA[Tonttipäällikkö / Maankäyttölupa ulkoilmatapahtumaa varten Tapiolassa, Borderterrierikerho r.y.]]>2021-07-28202177218<![CDATA[Kaupungingeodeetti / KAKE A9 Tonttijaonmuutoksen hyväksyminen]]>2021-07-27202175230<![CDATA[Kaupungingeodeetti / KAKE A9 Tonttijaonmuutoksen hyväksyminen]]>2021-07-27202177214<![CDATA[Kaupungingeodeetti / KAKE A9 Tonttijaon hyväksyminen]]>2021-07-27202177187<![CDATA[Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Konsernihallinto / DPS Medical Products]]>2021-07-27202176334<![CDATA[Perusturvajohtaja / Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen]]>2021-07-16202176493<![CDATA[Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, asumistaloussosiaalityön hanketi / Sosiaalityöntekijä, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 333633. Virka sijoittuu Perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosyksikköön, työavain ESPOO-02-914-21.]]>2021-07-16202176194<![CDATA[Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Konsernihallinto / Ryhmä- ja yksilökuljetukset hankintaa koskeva hankintapäätös]]>2021-07-14202176097<![CDATA[Strategiajohtaja / Nopeat kokeilut: autonominen joukkoliikenne edistää kestävän liikennejärjestelmän kehitystä]]>2021-07-13202176026<![CDATA[Stadsdirektör / Työkykyä edistävä lyhytterapia]]>2021-07-12202172782<![CDATA[Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, pohjoinen / Sosiaalityöntekijä, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Virkasuhde sijoittuu Perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-02-599-21.]]>2021-07-12202176084<![CDATA[Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Konsernihallinto / DPS Medical Products]]>2021-07-12202173912<![CDATA[Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Konsernihallinto / DPS Medical Products]]>2021-07-12202175925<![CDATA[Tonttipäällikkö / Maa-alueen vuokraamisen jatkaminen työmaan tukialuetta varten Tillinmäessä, Hausia Oy]]>2021-07-09202175719<![CDATA[Teknisen toimen johtaja / Tilpalvelut-liikelaitoksen toimintaohjeen hyväksyminen]]>2021-07-09202176004<![CDATA[Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Konsernihallinto / Ketoaine- ja verensokerimittarit]]>2021-07-09202175545<![CDATA[Asuntopäällikkö / Vuokralaisten hyväksyminen]]>2021-07-09202174904<![CDATA[Valvontapäällikkö / Purkupiha Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus betonin murskauksesta osoitteessa Linnustajankuja 2]]>2021-07-08202175850<![CDATA[Tonttipäällikkö / Sijoitusluvan myöntäminen muuntamoa M101030, Iltapäiväntie, Olari varten, Caruna Espoo Oy]]>2021-07-08202175842<![CDATA[Tonttipäällikkö / Sijoitusluvan myöntäminen muuntamoa M112145, Puolukkatie, Haukilahti varten, Caruna Espoo Oy]]>2021-07-08202175826<![CDATA[Tonttipäällikkö / Sijoitusluvan myöntäminen muuntamoa M113520, Mellsteninranta, Haukilahti varten, Caruna Espoo Oy]]>2021-07-08202175821<![CDATA[Tonttipäällikkö / Sijoitusluvan myöntäminen muuntamoa M114677, Nurinkartanontie, Nupuri varten, Caruna Espoo Oy]]>2021-07-08202175763<![CDATA[Tonttipäällikkö / Maankäyttölupa ulkoilmatapahtumaa varten Träskendan puistossa Järvenperässä, Espoon Kansallisseura r.y.]]>2021-07-08202175676<![CDATA[Tonttipäällikkö / Maa-alueen vuokraamisen jatkaminen pysäköintialuetta varten Kaitaalla, GRK Infra Oy]]>2021-07-08202175573<![CDATA[Hankintajohtaja / Hankintapäällikkö, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 602542. Virka sijoittuu Hallinto ja kehittäminen -yksikköön, työavain ESPOO-01-135-21.]]>2021-07-08202175572<![CDATA[Hankintajohtaja / Hankintapäällikkö, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 111106. Virka sijoittuu Hallinto ja kehittäminen -yksikköön, työavain ESPOO-01-135-21.]]>2021-07-08