Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 22.10.2020 klo 17:30 - 21:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
74   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
75   Val av protokolljusterare
76 Maximivärde, koefficienter och pristak för servicesedel inom privat småbarnspedagogik
77 Justering av principer för ordnande av lagstadgad eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning
78 Nämnden Svenska rums utlåtande om projektplanen för daghemmet Espoonlahden päiväkoti 2
79 Fastställande av de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider läsåret 2021-2022
80 Ändring av Boställsskolans namn från 1.8.2021
81   Fastställande av antalet nybörjarplatser vid Mattlidens gymnasium läsåret 2021-2022
82   Elevrepresentanter i de svenskspråkiga grundskolornas direktioner läsåret 2020-2021
83   Studeranderepresentanter i direktionen för Mattlidens gymnasium 2021
84   Ändring i direktionen för Storängens skola
85 Beslut, brev och aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Becker Emilia medlem
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Helenius Jani medlem
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Wenman Mikaela medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Westerlund Mia förvaltningschef
Pullinen Paula sekreterare
Lanu Karolina informatör
Nääppä Roosa planerare, enheten Lokaler och områden

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 05.11.2020