Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 28.02.2022 Protokoll
Fullmäktige 15.05.2023 Protokoll
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 24.05.2023 Föredragningslista
Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto 11.05.2023 Protokoll
Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2023 Föredragningslista
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 08.05.2023 Protokoll
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 Protokoll
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22.05.2023 Föredragningslista
Kaupunginhallitus 22.05.2023 Protokoll
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2023 Protokoll
Keskusvaalilautakunta 02.04.2023 Protokoll
Kulttuurilautakunta 23.05.2023 Protokoll
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 11.02.2022 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Liikunta- ja nuorisolautakunta 10.06.2021 Protokoll
Liikuntalautakunta 20.04.2023 Protokoll
Nämnden Svenska rum 25.05.2023 Föredragningslista
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 02.06.2021 Protokoll
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.08.2021 Protokoll
Pelastuslaitoksen johtokunta 09.03.2023 Protokoll
Rakennuslautakunta 24.08.2021 Protokoll
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.08.2021 Protokoll
Tarkastuslautakunta 26.04.2023 Protokoll
Tekninen lautakunta 17.05.2023 Protokoll
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.05.2023 Protokoll
Ympäristölautakunta 17.06.2021 Protokoll