Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 07.12.2020 klo 17:34 - 22:33 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
170   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
171   Val av protokolljusterare
172 Godkännande av budgeten för 2021 och ekonomiplanen (delvis bordlagt 3.12.2020
173 Tredje delårsrapporten 2020 jämte åtgärder
174   Ändring av förvaltningsstadgan med anledning av ett sysselsättningsförsök samt överföring av sysselsättningstjänsternas verkstadsverksamhet till Omnia
175 Ordinarie tillsättande av tjänsten som omsorgsdirektör vid social- och hälsovårdssektorn
176 Godkännande av detaljplanen Underjordisk parkering i Kägeludden och en detaljplaneändring
177 Fråga om tryggande av de ursprungliga havsöringsbestånden i Esboån och Mankån
178 Motion om utvidgning av Centralparken
179 Motion om att utöka och skapa mångsidigare livsmiljöer för ängsarterna i Esbo
180 Motion om en årlig inventering av fågelbeståndet i Finno

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ahtola Anitra ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ali Habiba ledamot
Anthoni Mari ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Helenius Mika ledamot
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hosia Helka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Kiijärvi Laura ledamot
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Lintunen Kai ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Lönnqvist Bo ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Oila Kimmo ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Tolvanen Kari ledamot
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Finström Verna ersättare
Heinikoski Nina ersättare
Kerola Hannele ersättare
Nevamäki Riina ersättare
Siivola Marjaana ersättare
Hietanen Lauri ungdomsfullmäktiges representant
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Metso Juha omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Tyry-Salo Satu kommunikationsdirektör
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Ala-aho Virpi stadsrevisor
Rosenberg Heidi förvaltningssekreterare, teknisk sekreterare
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 17.12.2020