Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.12.2020 klo 17:30 - 19:32 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
97   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
98   Val av protokolljusterare
99 Utlåtande om fullmäktigemotion om ordnande av skolskjutsar från två adresser
100 Utlåtande till fullmäktigeinitiativ om Esbos deltagande i försök med tvåårig förskoleundervisning
101   Delegering av beslutanderätt vid övergång till exceptionella undervisningsarrangemang enligt 20 a § i lagen om grundläggande utbildning
102 Verksamhetsstöd för grundläggande konstundervisning 2021
103 Godkännande av utvärderingsrapport för resultatenheten svenska bildningstjänster 2020
104   Förlängning av pilotprojekt för språkberikad undervisning i Mattlidens skola läsåret 2021-2022
105 Beslut, brev och aktuella ärenden
106   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Forsberg Henrik ersättare
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Johansson Sebastian ersättare
Kalhori Veronica ersättare
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Paatero Hanna medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Stolt-Haglund Ida utvecklingschef
Lanu Katarina informatör
Pullinen Paula sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 15.12.2020