Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 04.03.2021 klo 17:30 - 18:48 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
20   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
21   Val av protokolljusterare
22 Godkännande av verksamhetsplanen för år 2021 för nämnden Svenska rum
23   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner
24   Beslut, brev och aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Helenius Jani medlem
Kalhori Veronica ersättare
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Ketonen Timo ekonomi- och förvaltningsdirektör
Hagman Katja L ekonomisk sakkunnig
Lanu Karolina kommunikationsspecialist
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 09.03.2021