Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 25.10.2021 klo 17:30 - 23:05 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
131   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
132   Val av protokolljusterare
133   Övervakning av att skyldigheten enligt 84 § 2 mom. i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas samt sammandrag av redogörelserna för bindningar
134   Val av direktionen för affärsverket Västra Nylands räddningsverk (Bordlagt 30.8.2021 och 13.9.2021)
135   Begäran om avsked och fyllnadsval: ledamot i välfärds- och hälsonämndens sektion för individärenden
136   Utseende av stadens representanter i Grankulla stads finska utskott för undervisning och småbarnspedagogik och svenska utskott för undervisning och småbarnspedagogik
137   Uppdatering av målen i Berättelsen om Esbo och fullmäktigeperiodens mål
138   Ram för budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2023 - 2024
139   Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2022
140   Ansökan hos miljöministeriet om tillstånd att inlösa ett outbrutet område på fastighet nr 49-402-10-2 i Hästkärr (Bordlagt 17.5.2021 och 7.6.2021 och 30.8.2021)
141   Godkännande av programmet och utredningarna som utarbetats av projektet Luonnonsuojelun toimenpiteet (Naturvårdsåtgärder)
142   Fråga om hälsovård i Esboviken
143   Fråga om hälsovård i Esboviken
144   Fråga om trygga idrottsaktiviteter och en trygg idrottskultur i Esbo stad
145   Motion om utveckling av hörandet av barn
146   Motion om upprättande av Esbos program för hundtjänster och utarbetande av anvisningar för hundägare
147   Motioner och frågor inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Partanen Henna ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ilkko-Ervasti Pauliina ersättare
Ali Abdirahman ledamot
Ampuja Ari ledamot
Aro Olli ledamot
Arstila Leila ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Juuti Sini ersättare
Elo Tiina ledamot
Elolahti Auli ledamot
Fagerström Noora ledamot
Gestrin Christina ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Havu Isto ledamot
Konttas Hanna ersättare
Hopsu Inka ledamot
Hertell Sirpa ersättare
af Hällström Nina ledamot
Jama Mohamed Ali ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Järvinen Hannu ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kling Eero ersättare
Kauste Mika ledamot
Keisteri-Sipilä Elli ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Ali Habiba ersättare
Keronen Jiri ledamot
Kilpijoki Kerttu-Liisa ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Koponen Noora ledamot
Korhonen Henri ledamot
Kurri Vanessa ledamot
Laakso Mikko ledamot
Laakso Ville ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Limnéll Jarno ledamot
Lindholm Julia ledamot
Löyttyniemi Meri ledamot
Markkula Markku ledamot
Marttila Helena ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Nores Mia ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Poutala Mika ledamot
Puntila Päivi ledamot
Ruoho Veera ledamot
Räf Marika ledamot
Thure-Toivanen Tiina ersättare
Halkosaari Tommi ersättare
Seppälä Peppi ledamot
Sistonen Markku ledamot
Stenvall Nora ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Uotila Kari ledamot
Valle Jaana ledamot
Vanhanen Joel ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Virolainen Juho representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri direktör för sektorn för fostran och lärande
Isotalo Olli stadsmiljödirektör
Pajakoski Johanna kommunikationsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Ala-aho Virpi stadsrevisor
Heinaro Mervi livskraftsdirektör
Ojavuo Pia ekonomiplaneringsdirektör
Immonen Mari stadssekreterare
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare