Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 28.02.2022 Protokoll
Fullmäktige 22.08.2022 Föredragningslista
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 15.06.2022 Protokoll
Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto 12.05.2022 Protokoll
Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.06.2022 Protokoll
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 08.08.2022 Protokoll
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.08.2022 Föredragningslista
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 23.05.2022 Protokoll
Kaupunginhallitus 08.08.2022 Protokoll
Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.08.2022 Föredragningslista
Keskusvaalilautakunta 28.06.2022 Protokoll
Kulttuurilautakunta 14.06.2022 Protokoll
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 11.02.2022 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Liikunta- ja nuorisolautakunta 10.06.2021 Protokoll
Liikuntalautakunta 16.06.2022 Protokoll
Nämnden Svenska rum 16.06.2022 Protokoll
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 02.06.2021 Protokoll
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.08.2021 Protokoll
Pelastuslaitoksen johtokunta 18.08.2022 Föredragningslista
Rakennuslautakunta 24.08.2021 Protokoll
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.08.2021 Protokoll
Tarkastuslautakunta 31.05.2022 Protokoll
Tekninen lautakunta 17.08.2022 Föredragningslista
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 30.06.2022 Protokoll
Ympäristölautakunta 17.06.2021 Protokoll