Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 26.10.2020/Paragraf 341

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5131/02.05.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 341

 

 

§ 341

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan 7.8.2020 § 445 tekemästä yksinyrittäjien toimintatukea koskevasta päätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lindholm Sanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, joka on tehty elinkeinojohtajan 7.8.2020 tekemästä päätöksestä 445 § 2020 yksinyrittäjän tuesta Toiminimi RK/West Teamille. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Valtioneuvosto on 8.4.2020 antamallaan asetuksella säätänyt yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

 

Toiminimi RK/West Team haki yksinyrittäjien tukea 3.8.2020 saapuneella hakemuksella. Hakemuksen liitteinä olivat käsin kirjoitettu yhtiön veroilmoitus vuodelta 2019, verovelkatodistus sekä arvonlisäveroilmoitukset maalis-kesäkuulta 2020. Hakemuksesta puuttuivat vuoden 2020 tuloslaskelmat tai tiliotteet, joten käsittelijä pyysi 3.8.2020 lähettämällään sähköpostilla hakijaa toimittamaan tammi-kesäkuun tuloslaskelmat tai tiliotteet.

 

Hakijan 3.8.2020 toimittamissa tiliotteissa yrityksen tuloina näkyivät ainoastaan hakijan puolison firman kuukausittaiset suoritukset 176,40 euroa liiketilan vuokraan/vastikkeeseen, jotka hakija oli edelleen maksanut taloyhtiölle. Lisäksi hakija oli 1.4.2020 tehnyt tilille 3 000 euron oman tilisiirron.

 

Toiminimi RK/West Teamin hakemus yksinyrittäjien tuesta hylättiin, koska hänen toimittamiensa selvitysten perusteella hänen taloudellisen tilanteensa ja liikevaihtonsa ei voitu katsoa heikentyneen COVID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen asetuksen 5 §:ssä edellytetyllä tavalla. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia.

 

Viranhaltijapäätöksessä oli valitettavasti virhe niiltä osin, kun siinä viitattiin liiketoiminnan kannattavuuteen. Virheellinen päätösperustelu ei kuitenkaan aiheuttanut hakemuksen hylkäämistä.

 

Hakija kirjoittaa oikaisuvaatimuksessaan, että ei ole saanut tietoa siitä, mihin pykälään hänelle tehty viranhaltijapäätös perustuu. Hakijalle toimitetussa viranhaltijapäätöksen päätösotteessa on kuitenkin mainittu, että päätös perustuu Valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (VNA 199/2020) 5 §:ään. Lisäksi hakija on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt kantelunomaista palautetta siitä, ettei ole saanut palvelua omalla äidinkielellään. Näiltä osin oikaisuvaatimus on toimitettu edelleen vastattavaksi Espoon kaupungin elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikköön.

 

Hakija on nyt 21.8.2020 saapuneen oikaisuvaatimuksensa liitteenä toimitanut itse tekemänsä tuloslaskelmat ajalta tammi- kesäkuu 2020. Tuloslaskelmien mukaan yrityksen liikevaihto oli tammikuussa 2 983,87 euroa, helmikuussa 3 145,16 euroa, maaliskuussa 1 572,58 euroa ja maalis- kesäkuussa 0 euroa. Oikaisuvaatimuksessaan hakija toteaa tuloslaskelman kiistatta osoittavan, että tulos on laskenut yli 30 %:a ja vaatii hakemuksensa hyväksymistä.

 

Päätösehdotuksen valmistelija pyysi 9.9.2020 lähettämällään sähköpostilla hakijaa toimittamaan vuoden 2019 verotuspäätöksen, mikäli se on jo valmistunut. Lisäksi hakijaa pyydettiin toimittamaan tiliotteet, joissa näkyvät tuloslaskelmissa näkyvät tuottojen suoritukset, koska näiltä osin hakijan toimittama dokumentaatio on ristiriitaista. Lisäselvitykset pyydettiin toimittamaan viimeistään 16.9.2020.

 

Hakija kertoi 17.9.2020 lähettämässään sähköpostissa olevansa matkoilla ja palaavansa työpöytänsä ääreen noin 6.-8.10.2020 ja toimittavansa pyydetyt selvitykset tuolloin. Hakija ei toimittanut pyydettyjä selvityksiä 9.10.2020 mennessä.

 

Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

 

Toiminimi RK/West Teamille ei voida myöntää yksinyrittäjien tukea, koska hakijan toimittamien selvitysten perusteella hänen taloudellisen tilanteensa ja liikevaihtonsa heikentymistä COVID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen yli 30 prosenttia ei voitu todentaa.

 

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 5 § (VNA 199/2020)

 

Yhteenveto

 

Edellä sanottu kokonaisuutena huomioiden ei ole perustetta päätöksen oikaisemiselle.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format