Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 26.10.2020/Paragraf 343

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5133/14.07.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 343

 

 

§ 343

Valtuustoaloite nuorten kesäsetelin hyödyntämisestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nordling Merja

Eskelinen Kirsi
Savilahti Hanna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Arja Juvosen sekä 20 muun valtuutetun 8.6.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamiseksi myös kotitalouksissa sekä Espoon kannustamiseksi myös muihin nuorten kesätöitä ja työllisyyttä lisääviin toimiin ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely Puheenjohtaja Juvosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Selostus Valtuutettu Arja Juvonen sekä 20 muuta valtuutettua ovat 8.6.2020 jättäneet aloitteen, jossa he ehdottavat

 

-          että Espoo ryhtyy toimenpiteisiin nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamiseksi myös kotitalouksissa ja

 

-          että Espoossa kehitetään myös muita nuorten kesätöitä ja nuorten työllisyyttä lisääviä toimia.

 

Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelu on tehty Liikunta- ja Nuorisotoimen tulosyksikössä yhteistyössä Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön Nuorten työllistymispalveluiden kanssa. Siihen on myös pyydetty nuorisovaltuuston lausunto.

 

Kesäsetelin käyttöä ei tule laajentaa yksityistalouksiin

 

Nuorisopalveluissa on tutustuttu aloitteessa mainittuihin Järvenpään ja Kajaanin malleihin. Järvenpään malli jättää näkemyksemme mukaan mahdollisuuden Kesäsetelien väärinkäytöksille kotitalouksissa. Espoossa on sen sijaan jo käytössä toimintatapa, joka on hyvin lähellä Kajaanin mallia.

 

Kesäsetelillä nuori voi työllistyä ajalla 1.5 - 30.9 työantajalle, jolla on

Y-tunnus. Nuoren on mahdollista työllistyä jopa perheen omassa yrityksessä. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50, joko yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa tehtynä.

 

Nuori Espoo Yritysseteli-mallia on toteutettu jo vuodesta 2017 lähtien yhteistyössä Espoon 4H yhdistyksen kanssa. Yrityssetelin avulla tuetaan ja kannustetaan nuoria yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen tarjoamalla koulutusta, rahoitusta ja ohjausta oman yrityksen perustamiseen. Yrityssetelin saaminen edellyttää yrityskurssin käymistä tai vastaavia tietojen ja taitojen osoittamista. Kurssit järjestää Espoon 4H yhdistys

1-2 kertaa vuodessa.

 

Espoossa siis on jo nyt käytössä Yritysseteli-malli, jossa nuori voi oman mikroyrityksensä puitteissa tarjota palveluja yksityistalouksille. Tämä malli minimoi Kesäsetelin väärinkäytösmahdollisuuksia.

 

Kehittämisen osalta keskiössä ovat kesäsetelin ja yrityssetelin yhteisviestinnän lisääminen sekä yrityssetelin rahoituksen vakinaistaminen (vähintään 1-2 kurssia vuodessa).  Mikäli yrityskurssien suosio kasvaa, on syytä tarkastella mahdollisuutta lisätä nuorten yrityskurssien sekä yritysseteleiden määrän kasvattamista mahdollisuuksiemme mukaan.

 

Päätöshistoria

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 22.9.2020 § 41

 

Päätösehdotus Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta antaa selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettujen Arja Juvosen sekä 20 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamiseksi myös kotitalouksissa sekä Espoon kannustamiseksi myös muihin nuorten kesätöitä ja työllisyyttä lisääviin toimiin.

 

Päätös Liikunta- ja nuorisolautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format