Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Protokoll 17.11.2020/Paragraf 54

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


 5565/12.02.02/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 17.11.2020 § 54

 

 

§ 54

Viherlaakson kirjaston toiminnan lakkauttaminen kirjastorakennuksen purkamisen vuoksi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tyrni Jaana

Kortesluoma Juha

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi tilapalveluiden 27.10.2020 käyttäjälle lähettämän Viherlaakson kirjaston purkamisilmoituksen. Kirjaston purkaminen aloitetaan 1.2.2021 ja tilan on oltava tyhjä 31.1.2021.
Samalla kulttuurilautakunta päättää, että koska korvaavia kirjastotiloja ei ole tarjolla, Viherlaakson kirjaston palvelutoiminta lopetetaan 1.1.2021 alkaen.

Alueelle tarjotaan kirjastopalveluja kirjastoautoa käyttäen.

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Hagerlundin, Kalhorin, Ehnström-Backasin ja Elon kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen:

 

"Kulttuurilautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Tilapalveluiden kanssa jatketaan neuvotteluja soveltuvien korvaavien tilojen etsimisestä tai vaihtoehtoisten toimintatapojen toteuttamisen keinojen pohtimisesta, jotta alueen kirjastopalvelut voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti. Kulttuurilautakunta pyytää myös tarkempaa selvitystä, voidaanko purku siirtää myöhempään ajankohtaan."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Tilapalveluiden kanssa jatketaan neuvotteluja soveltuvien korvaavien tilojen etsimisestä tai vaihtoehtoisten toimintatapojen toteuttamisen keinojen pohtimisesta, jotta alueen kirjastopalvelut voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti. Kulttuurilautakunta pyytää myös tarkempaa selvitystä, voidaanko purku siirtää myöhempään ajankohtaan.

 

 

Selostus Viherlaakson nykyinen kirjastorakennus on valmistunut vuonna 1970. Rakennus on yksikerroksinen, mutta kahdessa tasossa. Rakennuksen kantavana runkona on paikalla valettu betoninen pilaripalkkirunko. Yläpohjan kantavana rakenteena on betonilaatta. Julkisivut ovat puhtaaksi muurattuja kalkkihiekkatiilestä. Rakennukseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia tai peruskorjauksia. Rakennuksen ilmanvaihtolaitteet ovat pääosin alkuperäisiä.

 

Tilapalvelut ovat teettäneet Sweco Oy:llä ns. rakenne- ja ilmanvaihtoteknisen katsastuksen vuonna 2018 käyttäjän ilmoitettua sisäilmaongelmista henkilökunnan oireilun vuoksi toukokuussa 2018.  Katsastusmuistio 14.12.2018 on kokousasian liitteenä.

 

Vuodesta 2018 alkaen tilapalvelut, sivistystoimen tilat ja alueet -yksikkö ja käyttäjä ovat yhteistyössä etsineet kirjastolle vaihtoehtoista tilaa. Käyttäjä on korostanut, että tilan tulee sijaita lähipalveluiden läheisyydessä, jotta kirjaston saavutettavuus asiakkaille säilyy ja kävijämäärät pysyvät riittävän korkeina. Lähipalvelukeskuksen läheisyydestä on tutkittu useita vaihtoehtoja, kolmea vaihtoehtoa tilapalvelut ovat tutkineet tarkemmin. Näistä yksi on ollut ns. vanhan apteekin tila nykyisen kirjaston välittömässä läheisyydessä. Kaksi muuta ovat perustuneet siirtokelpoisen rakennuksen käyttöönottamiseen. Sijoitusvaihtoehtoina on tutkittu Viherkallion alakoulun pihaa sekä Alepan takana olevalle tontille rakentamista.  

 

Viherkallion koululle kirjaston sijoittaminen ei täytä käyttäjän näkemyksen mukaan saavutettavuusvaatimusta.  Kaksi muuta vaihtoehtoa tarjoavat hyvän sijainnin.  Kaikki vaihtoehdot lisäisivät Viherlaakson kirjaston nykyisiä tilakustannuksia merkittävästi, kustannukset lähes kaksinkertaistuisivat nykyisestä edullisimmassakin vaihtoehdossa.

 

27.10.2020 tilapalvelut ovat lähettäneet kaupunginkirjastolle ilmoituksen Viherlaakson kirjaston purkamisesta. Syynä purkamiselle on rakennuksen huono kunto.  Rakennuksen tyhjennysaikatauluksi on sovittu yhteisesti kirjastopalveluiden kanssa 31.1.2021. Viherlaakson kirjaston ja Viherlaakson terveysaseman purku aloitetaan 1.2.2021.

 

Koska Viherlaakson kirjasto ei voi jatkaa toimintaansa nykyisessä tilassa rakennuksen purkamisen vuoksi, eivätkä tilapalvelut ole löytäneet  kirjastolle soveltuvia ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tiloja, lähikirjaston palvelutoiminta on lakkautettava 1.1.2021 alkaen.

 

Alueen asukkaille viedään kirjastopalveluita vuoden 2021 alusta kirjastoautoa käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan pyritään tarjoamaan tavallisia pysäkkiaikoja pidempiä palveluaikoja alueella. Pysäkkien paikkoja ryhdytään tutkimaan välittömästi.

 

Toimivalta

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 15 §:n mukaan kulttuurilautakunta päättää palvelua tuottavan toiminnan käynnistämisestä ja lopettamisesta sekä toimintojen yhdistämisestä.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format