Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 09.11.2020/Paragraf 374

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5174/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 374

 

 

§ 374

Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Finnoon keskus, alue 441500

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hämäläinen Mauri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen selityksen jatkovalituksesta koskien Finnoon keskusta, alue 441500.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

Valtuusto hyväksyi 10.12.2018 § 185 Finnoon keskuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, alue 441500.

 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry (seur. yhdistys) hakee valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 11.9.2019. Valittaja vaatii korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen sekä Espoon kaupunginvaltuuston päätöksen koskien Finnoon keskuksen asemakaavan hyväksymistä. Yhdistys on valituksen mukaan edelleen sitä mieltä, että Suomenojan lintualue täyttää lintudirektiivin tarkoittaman erityissuojelualueen (SPA) kriteerit useamman lintulajin osalta. Yhdistys esittää, että linnuston säilymisen kannalta keskeisten alueiden kaavamääräykset eivät ole velvoittavia ja yksiselitteisiä. Lisäksi yhdistys esittää hoito- ja käyttösuunnitelman suojavyöhykkeiden olevan ongelmallisia sekä alueen kasvava asukasmäärä lisää alueen virkistyskäyttöä ja sitä kautta lintuihin kohdistuvaa häiriötä. Asemakaava on siten maankäyttö- ja rakennuslain luonnonympäristön vaalimista koskevien sisältövaatimusten vastainen.

 

Korkein hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta antamaan valituslupahakemuksen/valituksen johdosta selityksen.

 

Annettavassa selityksessä vaaditaan perustellusti valituksen hylkäämistä. Yhdistys ei ole esittänyt sellaisia laillisuusperusteita, joiden vuoksi valituksenalainen Finnoon keskuksen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskeva päätös olisi kumottava.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format