Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pelastuslaitoksen johtokunta
Protokoll 09.12.2020/Paragraf 38

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5424/02.02.00/2020

 

 

 

Pelastuslaitoksen johtokunta 09.12.2020 § 38

 

 

§ 38

Talousarvioesitys vuodelle 2021 taloussuunnitelma vuodesta 2021 vuoteen 2023 ja henkilöstösuunnitelma

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Markkanen Kimmo

Elf Johanna
Eilola Mika

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

 

Johtokunta hyväksyy liitteiden sisältämän talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 sekä henkilöstösuunnitelman.

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kuntalain 120 § mukaan liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Kuntalain 67 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta. Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

 

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

 

Sitoviksi tulostavoitteiksi on valtuustossa vahvistettu vuodelle 2021:

 

1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi

2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

 

 

Pelastuslaitos on määritellyt neljä avaintavoitetta vuosille 2021-22:

 

1. Asiakaspalvelun yhtenäistäminen Uudenmaan alueella

2. Suuronnettomuuksiin ja vaativiin johtamistilanteisiin liittyvän suorituskyvyn parantaminen

3. Palvelutasopäätöksen mukaisen tason saavuttaminen

4. Työhyvinvointi kehittyy muuttuvassa toimintaympäristössä.?

 

 

Näiden lisäksi pelastuslaitoksella on määritelty keskeiset palvelutasopäätöstä ja avaintavoitteita toteuttavat toimenpiteet, jotka kuvataan vuoden 2021 toimeenpanosuunnitelmassa.

 

Johtokunta päätti 23.9.2020 esittää valtuustolle liikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt 2.11.2020 ja 23.11.2020 talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa 2022-2023.

 

Valtuusto päättää   vuoden 2021 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 3.12.2020. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 tulostavoitteet ja toimenpiteet on valmisteltu ja tuodaan tiedoksi talouden käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä pelastuslaitoksen johtokuntaan siten, että tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat yhteensopivat keskenään.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format