Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 18

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


§ 18

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja:

 

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat lausunnot, päätökset ja kirjelmät:

 

 

Espoon ympäristökeskuksen antamat lausunnot:

 

Ympäristökeskuksen kannanotto asemakaavan muutosehdotukseen, Leppävaaran keskus, alue 110617

 

6714/10.03.00/2020

Ympäristökeskuksen lausunto maisematyöluvasta hakijana kaupunkitekniikan keskus ja Väylävirasto 2020-2153, Suurhuopalahti 2:1321

 

70/10.03.00/2021

Ympäristökeskuksen lausunto maisematyöluvasta 2020-2228-T Merituulentie, hakijana kaupunkitekniikan keskus/luonnonhoito

 

 

Espoon ympäristökeskukselle tulleet kirjeet ja päätökset:

 

719/2021

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpano-ohjelman luonnos

 

Uudenmaan ELY -keskuksen päätös 8.2.2021 (UUDELY/634/2021) pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevasta ilmoituksesta Verkkopolulla

 

5244/11.01.05/2020

Suomen ympäristökeskuksen päätökset jätteen siirrosta, rakennus- ja purkujätteen vienti Viroon, Destaclean Oy

 

5244/11.01.05/2020

Suomen ympäristökeskuksen päätös jätteen siirrosta, rakennus- ja purkujätteen vienti Viroon, Vaihtolavacom Oy

 

 

Valvontapäällikön päätökset (ympäristöasiat):

 

Destia Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta, § 2 / 18.1.2021

 

MaxBuild Uudistuotanto Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus paalutuksesta, § 3 / 19.1.2021

 

Hartela Etelä-Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus paalutuksesta, § 4 / 21.1.2021

 

Terrawise Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta louheen murskauksesta, § 5 / 21.1.2021

 

Asunto Oy Armas Launiksen kuja 1:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus maalämpökaivojen porauksesta, § 6 / 29.1.2021

 

Destia Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta, § 7 / 1.2.2021

 

Marttilan Maanrakennus Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta, § 8 / 3.2.2021

 

GRK Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta, paalutuksesta, pontituksesta ja suuntaporauksesta, § 9 / 9.2.2021

 

 

Ympäristöjohtajan päätökset (ympäristö- ja yleiset asiat)

 

Vapautuksen hakeminen yleiseen hulevesiviemäriin liittämisestä, § 13 / 14.1.2021, § 14 / 21.1.2021

 

Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään, § 15-16 / 4.2.2021

 

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksien myöntäminen viransijaisena toimivalle limnologille vakanssinumero 016027, § 1 / 14.1.2021

 

 

Päätös Ympäristölautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format