Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 08.02.2021/Paragraf 55

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 55

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Konsernijaoston pöytäkirja 18.1.2021

 

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 11.1.2021

 

Tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 25.1.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 1.2.2021 § 2

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021

allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,8 %:n suuruinen järjestelyerä

1.4.2021 lukien / neuvottelutuloksen hyväksyminen

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 1.2.2021 § 3

KVTES 2020-2021 allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,8 %:n suuruinen

paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien KVTES liite 12 Omassa kodissaan

työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot /

neuvottelutuloksen hyväksyminen

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 1.2.2021 § 4

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2020-2021 allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien / neuvottelutuloksen hyväksyminen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 1.2.2021 § 5

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021

allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,8 %:n suuruinen paikallinen

järjestelyerä 1.4.2021 lukien / tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 1.2.2021 § 6

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021 allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien / tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 1.2.2021 § 7

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021

allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,8 %:n suuruinen paikallinen

järjestelyerä 1.4.2021 lukien / neuvottelutuloksen hyväksyminen

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 1.2.2021 § 6

Espoon kaupungin sitoutuminen innovaatiotoiminnan

ekosysteemisopimukseen Espoon kaupungin, Helsingin kaupungin,

Vantaan kaupungin ja valtion välillä

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 29.1.2021 § 5

Renkaat ja rengaspalvelut hankinta

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 3.2.2021 § 6

Hankintaoikaisu koskien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankintaa Länsi-Uudenmaan alueella sijaitseville kunnille sekä kuntayhtymälle

 

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 21.1.2021

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 27.1.2021 § 7

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 27.1.2021 § 8

Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 2.2.2021 § 9

Vanhusten palvelujen erityisasiantuntijan tehtävän (vakanssi 231003) muuttaminen kotihoidon aluepäällikön tehtäväksi määräaikaisesti ajalle 1.2.2021 - 31.10.2022

 

 

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 20.1.2021

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 3.2.2021 § 5

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen Espoon kaupunginorkesterissa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 28.1.2021 § 8

Esisopimus eVaka-tietojärjestelmään liittyvästä yhteistyöstä

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 28.1.2021 § 9

Valtion erityisavustuksen hakeminen perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen vuosille 2021-2022

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 3.2.2021 § 10

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

siirtyminen Espoo International Schoolissa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 3.2.2021 § 3

Varhaiskasvatuksen vuodevaatteet, tyynyt ja peitteet, patjat ja muovitettu frotee - Tuoteryhmä 1. Vuodevaatteet

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 3.2.2021 § 4

Varhaiskasvatuksen vuodevaatteet, tyynyt ja peitteet, patjat ja muovitettu frotee - Tuoteryhmä 2. Tyynyt ja peitteet

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 3.2.2021 § 5

Varhaiskasvatuksen vuodevaatteet, tyynyt ja peitteet, patjat ja muovitettu frotee - Tuoteryhmä 3. Patjat

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 3.2.2021 § 6

Varhaiskasvatuksen vuodevaatteet, tyynyt ja peitteet, patjat ja muovitettu frotee - Tuoteryhmä 4. Muovitettu frotee

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 29.1.2021 § 1

Haku esittävän taiteen valtionosuuden piiriin

 

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Rakennuslautakunnan pöytäkirja 28.1.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 25.1.2021 § 1

Nimikkeen muutokset teknisen ja ympäristötoimen toimialalla alkaen 2020

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 3.2.2021 § 1

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Teollisuustalo Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.2.2021

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 53 jälkeen.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format