Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 15.03.2021/Paragraf 87

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


1916/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 87

 

 

§ 87

Tapiolan keskuksen länsiosassa sijaitsevaan Kiinteistö Oy Kielaksen omistamaan tonttiin (12005/1) liittyvän maankäyttösopimuksen hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hakala Katja  TYT

 

 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Tapiolan keskuksen länsiosassa sijaitsevaan Kiinteistö Oy Kielaksen omistamaan tonttiin liittyvän maankäyttösopimuksen, jonka osapuolia ovat Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat ja Espoon kaupunki, ja oikeuttaa tonttipäällikön tekemään sopimukseen vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

 

 

Käsittely Olli Isotalo ja Ari Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1 mom. 5-kohta).

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kaupungin omistama yhtiö Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat omistaa Kiinteistö Oy Kielaksen, joka taas omistaa Tapiolan keskuksen länsiosassa tontin 12005/1 osoitteessa Itätuulenkuja 2. Tontilla sijainnut toimistorakennus on purettu vuonna 2018.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi 5.6.2017 YIT Rakennus Oy:lle (nyk. YIT Suomi Oy) Tapiolan keskuksen länsiosasta alueen suunnittelua ja kehittämistä varten. Varausalue käsittää Merituulentien eteläpuolella Itätuulenkuja 4:n (ent. palvelukeskuksen) tontin, KOy Kielaksen tontin sekä Merituulentien päällä olevan Merituulentorin länsipuolisen alueen. Lisäksi varausalueeseen sisältyy julkisia alueita. Varausta on jatkettu sittemmin vuosittain, viimeksi 1.6.2020.

 

YIT laati varausalueelleen viitesuunnitelmat, joiden pohjalta laadittiin asemakaavanmuutosehdotus KOy Kielaksen tontille ja Merituulentien päällä olevalle Merituulentorin länsipuoliselle alueelle ja niihin liittyville julkisille alueille. Asemakaavanmuutos hyväksyttiin valtuustossa 8.6.2020 ja kaava tuli voimaan 19.8.2020.

 

Kaupungin, YIT Suomi Oy:n, KOy Kielaksen ja KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen kesken on neuvoteltu Tapiolan keskuksen länsiosaa koskeva kokonaissopimus, joka on kaupunginhallituksen käsiteltävänä tämän asian jälkeen. KOy Kielaksen tontti sisältyy em. kokonaissopimuksen sopimusalueeseen. Osana em. kokonaissopimusta KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat myy KOy Kielaksen koko osakekannan YIT Suomi Oy:lle tai sen perustamalle yhtiölle tai YIT Suomi Oy:n osoittamalle Espoon kaupungin hyväksymälle sijoittajalle.

 

Ennen em. kokonaissopimuksen tekemistä kaupungin ja KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen kesken tehdään KOy Kielaksen tonttia koskeva normaali maankäyttösopimus, joka on liitteenä. KOy Kielaksen tontilla oli ennen kaavamuutosta liike- ja toimistorakennusoikeutta 6 036 kem2. Hyväksytyn kaavamuutoksen pohjalta laadituissa suunnitelmissa on 8613 kem2 asuntoja ja 1 073 kem2 liiketiloja. Sopimuskorvaus kaupungille on noin 5,6 milj. euroa. Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat vastaa kaikista maankäyttösopimuksen velvoitteista, mm. sopimuskorvauksen maksamisesta.

 

Koy Kielaksen tontille tehtyyn asemakaavamuutokseen liittyen kaupunki ja KOy Kielas allekirjoittavat kauppakirjan KOy Kielaksen omistaman tontin länsireunasta kaavamuutoksen mukaisen katualueen (noin 602 m2) sekä kortteliin 12005 laaditun tonttijaon muutoksen mukaisen noin 271 m2 suuruisen tontinosan luovuttamisesta kaupungille. Em. 271 m2 tontinosa liitetään Merituulentien päällä olevaan tonttiin, jonka kaupunki myy YIT Suomi Oy:lle osana kokonaissopimusta.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format