Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 15.03.2021/Paragraf 90

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 90

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 1.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 2.3.2021 § 10

Henkilöstön palkitseminen Sarastia365HR-projektin toteutuksesta

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 4.3.2021 § 11

Vakanssin ja henkilön siirto, konsernihallinnosta sivistystoimen

toimialalle

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 19.2.2021 § 10

Yhteistyökumppanuus Millenium Innovation Forum 2021 -tapahtumassa

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 3.3.2021 § 12

Tietoturvapalveluiden hankinta

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 3.3.2021 § 13

Länsi-Uudenmaan Sote-tietoaltaan ja Asiakas 360 -ratkaisun hankinta

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.3.2021 § 7

Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 4.3.2021 § 5

Salainen asia

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 4.3.2021 § 2

Koronarokotus- ja neuvontapuhelinpalvelu

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 3.3.2021

 

Nämnden Svenska rum pöytäkirja 4.3.2021

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 5.3.2021 § 9

Kielilisien myöntäminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 5.3.2021 § 10

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 5.3.2021 § 11

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajan virkojen nimikemuutokset 1.8.2021 alkaen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 5.3.2021 § 12

Peruskoulun perusparannus- ja lisärakennushankkeesta aiheutuvan työn korvaaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.3.2021 § 13

Ymmerstan koulun käytöstä poistettujen ompelukoneiden luovuttaminen korvauksetta

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 5.3.2021 § 14

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Espoon kaupungin yläkouluissa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 9.3.2021 § 15

Valtion erityisavustusten hakeminen koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun kehittämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa vuosille 2021-2022

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.3.2021 § 16

Edustajan nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan kaudelle 2021-2023

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.3.2021 § 17

Edustajan nimeäminen Frame-säätiön valtuuskuntaan kaudelle 2021-2024

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.3.2021 § 18

Unga Teatern / Skolteaterföreningen rf:n hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2021

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 20.1.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 19.2.2021 § 2

Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 19.2.2021 § 3

Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 19.2.2021 § 4

Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 1.3.2021 § 5

IV- ja rasvakanavien puhdistukset, keskeyttämispäätös

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 4.3.2021 § 6

Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 4.3.2021 § 7

Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 4.3.2021 § 8

Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 4.3.2021 § 9

Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 4.3.2021 § 10

Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon konepalveluiden hankintaa

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 8.3.2021 § 11

Espoon pysäkkikatosten ja -kalusteiden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon hankinta sekä niiden hyödyntäminen mainonnassa

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 24.2.2021 § 1

Kaupunkisuunnittelun visualisointi- ja vuorovaikutussovellus, jatkotilaus vuodelle 2021

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 8.3.2021 § 3

Espoo Finnoo DSB2 pysäköintilaitoksen hanke/yleissuunnittelun, tilaaminen studio u2 arkkitehdit Oy:ltä

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 9.3.2021 § 4

Espoon kaupungin ja Länsimetro Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen kiinteistöllä 49-12-9901-0

 

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format