Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 29.03.2021/Paragraf 100

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5602/00.00.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 100

 

 

§ 100

Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pirkanniemi Risto

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus

1
määrää liitteen mukaisesti vuoden 2021 kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Espoossa

2
oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia aukioloaikoihin

3
oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin neuvottelemaan ja allekirjoittamaan Tapiolan, Leppävaaran ja Espoonlahden urheilupuistojen sekä Otaniemen ennakkoäänestyksen järjestämistä varten tarvittavat sopimukset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Koronapandemian takia eduskunta käsittelee viikolla 12 hallituksen esitystä laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä.

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jolla vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettäisiin sen säännönmukaisesta ajankohdasta huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään. Siirtämisen syynä olisi se, että covid-19 -pandemiatilanne Suomessa on niin vaikea, että se käytännössä tekee mahdottomaksi kuntavaalien toimittamisen säännönmukaisessa aikataulussa terveysturvallisesti, luotettavasti ja äänioikeutettujen ja ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti sekä siten, että vaaleissa voitaisiin saavuttaa hyvä äänestysaktiivisuus.  

 

Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset

 

Esityksessä ehdotetaan, että kesäkuun 13. päivänä toimitettavien kuntavaalien kotimaan ennakkoäänestysaika alkaisi yhtä viikkoa aikaisemmin kuin normaalisti ja kestäisi yhteensä 14 päivää. Hallituksen esityksellä pyritään siihen, että äänestyspaikat eivät ruuhkautuisi ja toisaalta siihen, että eristykseen ja karanteeniin määrättyjen äänioikeutettujen äänestäminen normaaliin tapaan voisi mahdollistua nykyistä paremmin. Ehdotetun lain mukaan käytettävissä olisi 14 ennakkoäänestyspäivää ja yksi vaalipäivä yhteensä 18 päivän ajanjaksolla.

Ennakkoäänestysaikana toimitetaan myös laitosäänestys ja kotiäänestys.

 

Ennakkoäänestyspaikat Espoossa

 

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.12.2020 § 402 kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikat vaalipäivän ollessa 18.4.2021.

 

Mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämiseksi, on ennakkoäänestyspaikoista syytä päättää uudestaan.

 

Ennakkoäänestyspaikoiksi ehdotetaan pääosin samat ennakkoäänestyspaikat kuin kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 päättänyt.

 

Aukioloajat olisivat suurimmissa paikoissa arkisin klo 9-20, lauantaisin klo 10-16 ja sunnuntaisin klo 12-16. Pienemmissä paikoissa aukioloaika olisi ma-pe 9-18, mutta kahtena viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä klo 9-20. Lauantaisin klo 10-14 ja sunnuntaisin klo 12-16.

 

Vakiintuneiden ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi ehdotetaan perustettavaksi kuntavaaleihin 2021 ulkoäänestyspaikat Tapiolan, Leppävaaran ja Espoonlahden urheilupuistoihin. Lisäksi Dipolin ennakkoäänestyspaikan yhteydessä olisi mahdollisuus äänestää ulkona.

 

Tapiolan urheilupuiston ennakkoäänestys järjestettäisiin Metro Areenassa, jota voidaan pitää terveysturvallisena ja muutoinkin vaalien toimittamisen kannalta turvallisena ja hyvänä äänestyspaikkana. Liitteenä on saatu kustannusarvio.

 

Leppävaaran ja Espoonlahden urheilupuistojen kontti-telttaäänestyksen järjestämisen kustannukset eivät ole tässä vaiheessa tiedossa.

 

Leppävaaran ja Espoonlahden urheilupuistoihin sekä Dipolin eteen pyritään mahdollistamaan drive-in äänestysmahdollisuus sitä tarvitseville.

 

Suomessa ennakkoäänestys perustuu henkilön äänioikeuden toteamiseen äänioikeusrekisteristä ennen äänestämistä. Äänestystapahtumassa täytetään myös ennakkoäänestysasiakirjat vaalisalaisuus ja -vapaus säilyttäen. Autossa äänestäminen olisi käytännössä hankalaa. Äänioikeuden käyttäminen merkitään käytetyksi äänioikeusrekisteriin. Vaalipäivänä äänioikeus todetaan äänestysaluekohtaisesta vaaliluettelosta.    

 

Ulkoäänestysmahdollisuus suunnattaisiin tiedottamalla erityisesti riskiryhmiin kuuluville siten, että Dipolin ulkoäänestys olisi kokonaan riskiryhmiin kuuluville ja urheilupuistot ma-pe klo 12-16.  Muina aikoina kaikki olisivat tervetulleita. Aukioloajat olisivat arkisin klo 12-20, lauantaisin klo 10-16 ja sunnuntaisin klo 12-16.

 

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 14.12.2020 päättämä Laaksolahden kirjasto korvattaisiin vakiintuneella Viherlaakson kirjastolla, joka on saanut toiminnalleen jatkoajan. Laaksolahden kirjaston korjaustyö alkaa kesällä.

 

Soukan kirjaston korvaisi Espoonlahden ulkoäänestysmahdollisuus. Soukan kirjasto ei ole esteetön. Soukan vakiintunut ennakkoäänestyspaikka, Soukan elä ja asu -seniorikeskus, ei ole koronatilanteen takia käytettävissä.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format