Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 29.03.2021/Paragraf 111

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  Äänestyslista § 111

§ 111

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 15.3.2021

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 22.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 24.3.2021 (Henkilöstöasiat) § 12

Kertaluonteisista henkilökohtaisista lisistä päättäminen suomenkielisen

opetuksen tulosyksikössä

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 25.3.2021 (Henkilöstöasiat) § 13

Sosiaali- ja terveystoimessa toteutettava määräaikainen korvausten korottaminen 26.3.-6.6.2021 välisenä aikana


Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 16.3.2021 (Yleiset asiat) § 15

Jatkorahoituksen hakeminen maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 16.3.2021 (Yleiset asiat) § 16

Valtionperinnön hakeminen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 16.3.2021 (Yleiset asiat) § 17

Markkinointiyhteistyö Noord Agencyn kanssa yrittäjyyden edistämiseksi

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 16.3.2021 (Yleiset asiat) § 18

Valtionperinnön hakeminen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 22.3.2021 (Yleiset asiat) § 19

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 23.3.2021 (Yleiset asiat) § 20

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Enter Espoo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 24.3.2021 (Yleiset asiat) § 21

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 24.3.2021 (Yleiset asiat) § 23

Urban Mill -ohjelman kumppanuusmaksu vuodelle 2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 25.3.2021 (Yleiset asiat) § 24

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Weegee Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.3.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 17.3.2021 (Talousasiat) § 2

Espoon kaupungin täydennys rahoituspäätökseen Enter Espoo Oy:lle vuodelle 2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 18.3.2021 (Talousasiat) § 3

Määrärahansiirto kaupunginhallituksen käyttömenoista sivistystoimen

keskitettyihin nuorisopalveluihin

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 12.3.2021 (Hankinta-asiat) § 4

Tietoliikennepalvelujen hankinta Espoon kaupungille

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 25.3.2021 (Hankinta-asiat) § 5

Digitransformaation tuen ICT-konsultointiasiantuntijapalvelut

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja 9.3.2021 (Hankinta-asiat)

§ 14

Finlapset-kyselytutkimukseen ja kouluterveyskyselyihin liittyvien valmiiden aineistojen käsittelyä ja raportointia koskeva hankinta

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja 19.3.2021 (Yleiset asiat) § 9

Salainen asia

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja 22.3.2021 (Yleiset asiat) § 10

Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja 23.3.2021 (Talousasiat) § 6

Sosiaali- ja terveystoimen tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet 26.3.2021 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja 19.3.2021 (Hankinta-asiat) § 3

Oikaisupäätös suun terveydenhuollon ostopalvelun hankinnasta

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 10.3.2021

 

Svenska rum -lautakunnan pöytäkirja 18.3.2021

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja 24.3.2021 (Henkilöstöasiat) § 13

Kielilisien myöntäminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja 25.3.2021 (Henkilöstöasiat) § 14

Suomenkielisen opetuksen hallinto- ja suunnittelupalvelujen aluekuraattorin toimen ja nimikkeen (vakanssinumero 403020) muuttaminen kuraattorin toimeksi ja nimikkeeksi 1.4.2021 alkaen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja 25.3.2021 (Henkilöstöasiat) § 15

Suomenkielisen opetuksen hallinto- ja suunnittelupalvelujen aluepsykologin toimen ja nimikkeen (vakanssinumero 403038) muuttaminen psykologin toimeksi ja nimikkeeksi 1.4.2021 alkaen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 15.3.2021 § 20

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Mainingin koulussa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 16.3.2021 § 21

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Mattlidens skolassa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 17.3.2021 § 22

Kamreerintie 3 B, 02070 Espoo, sijaitsevan rakennuksen kolmannen kerroksen toimistotilojen 325,5 m2 huoneistoalan alivuokraaminen Väylävirastolle

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 17.3.2021 § 23

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Ymmerstan koulussa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 19.3.2021 § 24

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Olarin koulussa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 24.3.2021 § 25

Yhteistyösopimukset Suomen harrastamisen mallin pilotissa Espoossa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 26.3.2021 § 26

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Espoon kaupungin yläkouluissa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 26.3.2021 § 8

Palveluiden tuottaminen Espoon kaupungin varhaiskasvatukselle - sidosyksikköhankinta

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 17.3.2021

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 17.3.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja 3.3.2021 (Henkilöstöasiat) § 4

Teknisten sopimuksen 9 §:n 2 momentin mukaiset määräaikaiset

tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset teknisen ja ympäristötoimen

toimialalla

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja 4.3.2021 (Henkilöstöasiat) § 5

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ii luvun 10 §:n 1

momentin mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja 19.3.2021 (Henkilöstöasiat) § 6

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisen määräaikaisen henkilökohtaisen lisän maksaminen teknisen ja ympäristötoimen toimialalla

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja 18.3.2021 (Yleiset asiat) § 1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) maksettavaksi tulevien infra-omaisuuden käyttökorvauslaskujen eräpäivien siirto

 

 

Käsittely

Puheenjohtaja Gestrinin kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Päättäessään olla käyttämättä otto-oikeutta asiassa "Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 10.3.2021, pykälä 54, Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustushakemus", kaupunginhallitus kuitenkin kehottaa kaupunginjohtajaa etsimään ratkaisun, jossa kaupunki voi osallistua sopivalla tavalla koulun tarvitsemien kalusteiden hankintaan esimerkiksi, kun koulun tiloja käytetään koulujen väistötiloina ja/tai hyödyntämällä kalusteiden kiertotaloutta.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu lisäysehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen puheenjohtajan lisäysehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päättäessään olla käyttämättä otto-oikeutta asiassa "Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 10.3.2021, pykälä 54, Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustushakemus", kaupunginhallitus kuitenkin kehottaa kaupunginjohtajaa etsimään ratkaisun, jossa kaupunki voi osallistua sopivalla tavalla koulun tarvitsemien kalusteiden hankintaan esimerkiksi, kun koulun tiloja käytetään koulujen väistötiloina ja/tai hyödyntämällä kalusteiden kiertotaloutta.

 

Partanen ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:

 

Asiakohdassa tehtiin puheenjohtajan esityksestä päätös, jollaista kaupunginhallituksen ei olisi tullut tehdä, sillä asiakohta koski otto-oikeuden käyttämättä jättämistä lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätöksiin eikä päätösten asiasisältöjä. Asiasisältöihin puuttuminen olisi vaatinut otto-oikeuden käyttämistä, jolloin asia olisi voitu valmistella huolella uudelleen päätettäväksi.

 

Puheenjohtajan esityksen mukaisen päätöksen mukaan kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta, mutta kehottaa kaupunginjohtajaa etsimään ratkaisun, jossa kaupunki voi osallistua sopivalla tavalla kristillisen koulun tarvitsemien kalusteiden hankintaan esimerkiksi, kun koulun tiloja käytetään koulujen väistötiloina ja/tai hyödyntämällä kalusteiden kiertotaloutta.

 

Päätös jättää auki sen, miten hankintaan tai kaupungin omien koulujen kalustamiseen tarkoitettujen vanhojen kalusteiden lahjoitukseen voi osallistua ilman lisämäärärahaa ja mikäli kaupunginhallitus olisi sellaista esittänyt, olisi lisätalousarvio tullut viedä valtuuston päätettäväksi.

 

Lisäksi päätös antaa ymmärtää, että kaupunki olisi jo sitoutunut käyttämään kristillisen koulun tiloja kaupungin koulujen väistötiloina. Sellaista päätöstä ei kuitenkaan olla vielä tehty ja väistötilaratkaisut vaativat aina pohjalle huolellista valmistelua Sivistystoimessa.

 

Kauste ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus toimi päätetyn asiakohdan vastaisesti.

Asiakohdassa kyse oli otto-oikeuden käyttämistä/käyttämättä jättämistä lautakuntien, jaostojen sekä viranhaltijoiden päätöksiin.

Asiakohdassa ei siis olisi pitänyt muuttaa päätösten asiasisältöjä.

Otto-oikeudella asiasisältöihin olisi voitu puuttua uudelleen valmistelun kautta.

 

Nyt näin ei siis tehty ja mielestäni asiassa toimittiin hyvän hallintotavan vastaisesti.

 

On selvää, että Kaupunginhallituksen ylimääräisellä kehotuskirjauksella tulee olemaan suoria budjettivaikutuksia, joko koulun hankintojen kautta tai epäsuorasti väistötilaratkaisujen muodossa. Näihin kustannusvaikutuksiin en saanut kokouksessa asiaankuuluvaa selvitystä, vaikka kysyin asiasta suoraan.

 

Kaupunginhallituksen päätös tarkoitti myös, että sekä Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan että sivistystoimen johdon näkemykset asiassa sivuutettiin täysin.

 

Hyvä hallintotapa olisi edellyttänyt otto-oikeuden käyttämistä, jolloin asia olisi mahdollisesti valmisteltu uudestaan ja tuotu erillisenä päätettäväksi, jolloin asiaan liittyvät ilmiselvät budjettivaikutukset olisi saatu käsiteltyä asianmukaisesti ja olemassa olevan budjettikehyksen mukaisesti.

 

Anthoni ja Ahlfors ilmoittivat eriävät mielipiteensä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format