Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 29.03.2021/Paragraf 94

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

1850/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 94

 

 

§ 94

Svenska rum -lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Svenska rum -lautakunnan jäsenen Hanna Paateron (Vihr.)  henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maria Ekströmin (Virh.) tilalle Pia Vaquerin (Vihr.)

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Maria Ekström (Vihr.) on 27.2. 2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut eroavansa luottamustoimistaan Espoon kaupungilla paikkakunnalta muuton vuoksi. Paikkakunnalta muuton seurauksena luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

-          asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

 

-          henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

 

-          henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Svenska rum -lautakuntaan kuuluu 13 jäsentä ja varajäsentä Henkilökohtaisista varajäsenistä miehiä on 6 ja naisia 7.

 

Henkilökohtaiset varajäsenet tulee valita niin, että toista sukupuolta on edustettuna vähintään 6 henkilöä. Henkilökohtaiseksi varajäseneksi voidaan valita svenska rum -lautakuntaan mies tai nainen.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format