Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 24.05.2021/Paragraf 180

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  Äänestyslistat § 180
Kompletterande
  Valtuustoaloite 19.10.2020

6336/11.01.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 180

 

 

§ 180

Valtuustoaloite Espoon ilmastohätätilajulistuksesta (Palautettu 1.3.2021) (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rönkkönen Sanna

Laitala Pasi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Tiina Elon ja Sirpa Hertellin sekä 18 muun valtuutetun 19.10.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoon ilmastohätätilanjulistuksesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely Partanen Ahlforsin ym. kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättää, että Espoo yhtyy kansainväliseen ilmastohätätilajulistukseen ja julistuksesta viestitään ulospäin. Julistuksen lisäksi Espoo näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa teoilla toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa siten, että Espoo on hiilineutraali 2030.

 

Vuornos Guzeninan ym. kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen selostusosaan:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Espoon omissa ilmastotoimissa ei ole hätätila. Julistuksen sijasta Espoo näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa päätöksillä sekä konkreettisilla teoilla toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa siten, että Espoo on hiilineutraali 2030.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeavia kannatettuja ehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että ensin asetetaan vastakkain Partasen ja Vuornoksen esitykset ja tämän jälkeen voittanut ehdotus asetetaan esittelijän ehdotusta vastaan.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 5 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 3 ääntä vastaan 3 äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen selostusosaan tehdyn lisäysehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Tiina Elon ja Sirpa Hertellin sekä 18 muun valtuutetun 19.10.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoon ilmastohätätilanjulistuksesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

 

Selostus Valtuustoaloite

 

Tiina Elo ja Sirpa Hertellin ensiksi allekirjoittamaan ja 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 19.10.2020 valtuustoaloitteen Espoon ilmastohätätilajulistuksesta. Aloitteessa esitetään, että Espoon kaupunki julistaa ilmastohätätilan.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Espoo tunnistaa vastuunsa aktiivisena toimijana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Kaupunkien rooli niin kasvihuonekaasujen tuottajana kuin hillintä- ja sopeutumistoimien edistäjänä kasvaa väestön keskittyessä kaupunkeihin.

 

Ilmastohätätilan julistamisen sijaan Espoon on tärkeää näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa teoillaan toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Keskeisimmät kehittämisalueet ovat edelleen puhtaan energian tuotantoon, energiatehokkuuteen, liikenteen puhtaisiin käyttövoimiin sekä joukkoliikenteeseen liittyvät ratkaisut. Espoon on ollut aloitteellinen työkoneiden ja rakentamisen vähäpäästöisyyden ratkaisuissa. Espoolla on keskeinen rooli siinä, että yhdessä kehitetyt kaupunkiratkaisut ovat globaalisti hyödynnettävissä ja että Espoo toimii kokoaan suurempana vaikuttajana kansainvälisessä ilmastotyössä tuoden merkittävän kädenjälkivaikutuksen. Omalla aktiivisella toiminnallaan kaupunki haluaa innostaa myös asukkaitaan ja kumppaneitaan ratkaisemaan ilmastohaastetta.

 

Espoo varmistaa omassa toiminnassaan, että kaupungin ilmastotavoitteet saavutetaan asetetussa aikataulussa ja että päätökset sekä toimenpiteet ovat linjassa hiilineutraalisuustavoitteiden kanssa. Kaupunginhallitus käsitteli 27.4.2021 iltakoulussaan Espoon ilmastotyötä ja sen tulevaisuutta osana kaupungin strategiatyötä. Kaupunginhallituksen keskustelussa korostui Espoon rooli ilmastotyön vaikuttavuuden kehittämisessä sekä kumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

 

Maailman johtava ympäristöraportoinnin organisaatio CDP (Carbon Disclosure Project) on nimittänyt Espoon yhdeksi kaupungeista, jotka ansiokkaasti ovat jatkaneet ilmastonmuutoksen torjumista koronatilanteesta huolimatta. Espoo on noussut mukaan maailman johtavien ilmastokaupunkien A-listalle vuonna 2020. Viime vuonna ylimpään luokkaan listattiin maailmanlaajuisesti 88 kaupunkia.

 

Espoo on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä vähintään 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja jäljelle jäävän osuuden kompensoimista. Espoo vähentää päästöjään 60 toimenpiteellä, jotka on tunnistettu kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen alaisesta Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmasta (SECAP). Kaupunki kartoittaa aktiivisesti uusia toimenpiteitä, joilla hiilineutraalisuustavoite voidaan saavuttaa. Ilmastotoimien etenemisestä raportoidaan säännöllisesti valtuustolle. Kaupunki tulee kehittämään tapoja, joilla ilmastotoimien etenemistä ja päästötavoitteen saavuttamista on helppo seurata ja vahvistaa ilmastotyötään laatimalla ilmastotiekartan osana Espoo -tarinaa.

 

Päästötön kaukolämmön tuotanto Espoossa on tärkein toimenpide hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon 2020-luvun aikana ja kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Espoo Clean Heat -yhteistyön tavoitteena on asukkaille ja yhteisöille suunnattujen älykkäiden ja päästöttömien energiaratkaisujen kehittäminen ja käyttöönottaminen Espoossa.

 

Digitaalinen alusta ja huippunopeat verkkoyhteydet sekä?kehittämisyhteistyö avaavat uusille ratkaisuille?valtavat mahdollisuudet. Espoon tavoite on olla edelläkävijä älykkäissä ja puhtaissa kaupunkiratkaisuissa. Esimerkiksi Kerasta on tavoitteena kiertotalouden ratkaisuihin tukeutuva maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen edelläkävijäalue ja referenssikohde, jossa arjen sujuvuutta parannetaan puhtailla ja digitaalisuutta hyödyntävillä ratkaisuilla.

 

Espoon raideliikennettä kehitetään parhaillaan voimakkaasti. Tämä mahdollistaa liikennejärjestelmän tehostamisen ja joukkoliikenteeseen nojautuvien liikennepalveluiden kehittämisen. Liikenteen sähköistyminen on edistynyt. Sähköbussien määrä liikenteessä on kasvanut, ja Espoossa on jo 270 sähköautojen julkista latauspistettä ja pikalatauspistettä. Sähköautojen osuus autokannasta on Espoossa kasvussa ja sähköautojen osuus autokannasta on muuta maata suurempi. Hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitteen saavuttamiseksi liikkumisen toimenpiteisiin on panostettava jatkossa entistä voimakkaammin. Toimenpiteiden tulee kohdistua sekä jalankulun, pyöräliikenteen, joukkoliikenteen ja uusien liikennepalveluiden osuuden kasvamiseen että fossiilisista käyttövoimista luopumiseen.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi myös asukkaiden omaehtoista toimintaa ja osallisuutta tulee kehittää ja tukea.

 

Espoon asukaskohtaiset päästöt vähenevät jatkuvasti. Toukokuun lopussa HSY julkaisee kokonais- ja asukaskohtaiset päästöluvut kaupungeittain vuodelta 2020. Espoon päästöt tulevat pienenemään merkittävästi, sillä kesällä 2020 poistettiin käytöstä pienempi kivihiiliyksikkö Suomenojalta ja isompaa yksikköä ei käynnistetty loppuvuonna lainkaan.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Espoon omissa ilmastotoimissa ei ole hätätila. Julistuksen sijasta Espoo näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa päätöksillä sekä konkreettisilla teoilla toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa siten, että Espoo on hiilineutraali 2030.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 59

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Tiina Elon ja 19 muun valtuutetun 19.10.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoon ilmastohätätilanjulistuksesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Vuornos Elon kannattamana ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun siten, että Espoo ei tee julistusta, vaan näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa teoilla toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Aloitevastaukseen on hyvä listata tekoja, joiden avulla Espoo on hiilineutraali 2030.

 

Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Espoo yhtyy kansainväliseen ilmastohätätilajulistukseen.

 

Guzenina Aaltosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan, jotta aloitteen vastauksessa voidaan huomioida ilmastoiltakoulun puitteissa saatu tieto ja keskustelu.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty palautusehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään Vuornoksen ja Partasen palautusehdotusten välillä ja sen jälkeen voittanut asetetaan vastakkain Guzeninan palautusehdotuksen kanssa. Tämän jälkeen äänestetään, palautetaanko asia vai ei.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 5 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 7 äänellä 7 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää puheenjohtajan äänen ratkaistessa hyväksyneen Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 5 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus palautti aloitteen uudelleen valmisteluun siten, että Espoo ei tee julistusta, vaan näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa teoilla toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Aloitevastaukseen on hyvä listata tekoja, joiden avulla Espoo on hiilineutraali 2030.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format