Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Protokoll 27.05.2021/Paragraf 63

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6747/02.02.02/2020

 

 

 

Tarkastuslautakunta 27.05.2021 § 63

 

 

§ 63

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2021 tammi-huhtikuun osavuosikatsaus (OVK1)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Björklund Riitta

Ala-aho Virpi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginreviisori Ala-aho Virpi

 

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2021 ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.4.2021 sekä arvion talousarvion toteutumisesta tilanteessa 31.12.2021.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus Talousarvion sitovuus ja seuranta

 

Vuoden 2021 talousarvion mukaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus, joka sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvion toteutumisesta. Huhtikuun osavuosikatsaus (OVK1) käsitellään kaupunginhallituksessa 24.5.2021 ja valtuustossa 7.6.2021.

 

Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelman hyväksyttiin valtuustossa 3.12.2020. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen sitovuustasona on tehtäväalue 112 yleishallinnon pääluokassa. Tehtäväalueella ei ole toimintatuloja eikä asetettuja tulostavoitteita. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmansa 28.1.2021.

 

Toimintamenot 30.4.2021

 

Valtuusto on myöntänyt tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2021 toimintamenoihin 889 000 euroa. Toimintamenoja on toteutunut

194 000 euroa eli 21,8 prosenttia talousarvioon varatuista toimintamenoista.

 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen suurin määrärahavaraus ovat henkilöstökulut 607 000 euroa, josta sosiaalivakuutusmaksujen osuus on 83 000 euroa. Henkilöstökuluihin oli huhtikuun 2021 loppuun mennessä käytetty 129 000 euroa, toteuma 21,1 prosenttia. Kuukausipalkkojen tilille varattiin 366 000 euroa sekä näistä aiheutuva varaus sosiaalivakuutusmaksujen tileille. Ulkoisen tarkastuksen yksikössä on viisi vakituista virkaa, joista kaksi on ollut vain osittain täytettynä alkuvuodesta ja yksi vakituinen virka on edelleen avoinna. Lisäksi talousarviossa on määrärahavarus yhden juniorimallilla palkattava tarkastusassistentin palkkaamiseen.

 

Tarkastuslautakunnan henkilöstökuluihin sisältyvät palkkakustannusten lisäksi myös luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokous- ja vuosipalkkiot yhteensä 126 000 euroa. Kokouspalkkioiden budjettivaraus perustuu joulukuussa 2020 tehtyyn arvioon tarkastuslautakunnan vuoden 2021 työohjelmasta sekä kaupungin palkkio- ja luottamushenkilösääntöön.

 

Ulkoisten palvelujen ostoihin on varattu 191 000 euroa, josta suurin varaus on asiantuntijapalvelujen ostoihin 118 000 euroa. Määrärahaan sisältyy varaus lakisääteisen JHT-tilintarkastuspalvelun ostoihin sekä mahdollisten muiden asiantuntijapalveluiden hankintaan.  Koulutuspalveluihin on varattu 30 000 euroa ja matkakustannuksiin 10 000 euroa. Asiantuntijapalvelujen ostoihin on käytetty 33 000 euroa, toteutuma 22,6 prosenttia.

 

Sisäisten palvelujen ostoon on varattu 74 000 euroa. Määräraha sisältää ICT-järjestelmä- ja työasemapalvelut, siivouspalvelut sekä sisäiset vuokrat. Määrärahaa on käytetty 30 000 euroa, toteutuma 38,1 prosenttia. Sisäisten toimitilavuokrien varauksesta 32 915 euroa on toteutunut 13 786 eli 41,9 prosenttia.  

 

Talousarvion toteutuminen 30.4. ja vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

 

Henkilöstökuluja on toteutunut 4 000 euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Vuonna 2021 on ollut alkuvuonna samanlainen henkilöstövaje kuin oli vuonna 2020 vastaavalla jaksolla.

 

Henkilöstökuluihin sisältyvien luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden kokouspalkkioista ei voitu tässä vaiheessa tehdä luotettavaa ennustetta, joten arvio vuoden lopun tilanteesta on talousarvion mukainen. Sarastia-järjestelmän ongelmien vuoksi palkkioiden maksatus ei ole toistaiseksi toteutunut aikataulussaan. Siirtyneiden kuntavaalien vuoksi tarkastuslautakunnan syksyn 2021 - kevään 2022 työohjelmasta päätettäneen vasta syyskuussa sekä lisäksi on saatu ennakkotieto, että luottamushenkilöiden kokouspalkkiot korottunevat uuden valtuustokauden alkaessa.

 

Ulkoisten palvelujen ostoja on toteutunut 10 000 euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Koronapandemian rajoituksista johtuen on alkuvuonna jäänyt huomattavassa määrin käyttämättä koulutukseen, matkakustannuksiin ja ateriapalveluihin varattuja määrärahoja. Lisäksi muun muassa arviointikertomuksen painatus tulee maksettavaksi vasta seuraavan kvartaalin aikana.

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän eri tileiltä arvioidaan jäävän käyttämättä varatusta 10 000 euron määrärahasta puolet.

 

Sisäisiä eriä on tähän mennessä toteutunut 5 000 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tilapalvelut-liikelaitos on tarkistanut Virastotalo 3:n tilojen neliömääriä työyksiköittäin. Laskennan tuloksena ulkoisen tarkastuksen yksikön käytössä olevien toimitilojen neliömäärä kasvoi ja perittävä sisäinen toimitilavuokra nousi taannehtivasti 1.1.2021 alkaen 8 300 euroa vuodessa. Lisäksi ulkoisen tarkastuksen yksikön talousarvioon on kohdistettu sisäisiä eriä, joita ei ole aikaisemmin laskutettu. Näitä ovat laskennalliset osuudet palkanlaskentapalveluista, henkilöstö- ja työterveyspalveluista sekä järjestelmäpalveluista.

 

Arvio talousarvion poikkeamista 31.12.2021

 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2021 sitovan tason määräraha 889 000 euroa alittunee ulkoisissa menoissa 105 000 euroa ja ylittynee sisäisissä palveluissa 13 000 euroa.

 

Suurin alitus 99 000 euroa kohdistuu henkilöstökuluihin avoinna olleiden virkojen vuoksi. Edelleen avoinna oleva yksi virka laitetaan hakuun alkusyksystä. Määräaikainen tarkastusassistentin tehtävä on jatkuvassa haussa. Ulkoisiin vuokriin varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format