Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 119

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8065/00.01.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.06.2021 § 119

 

 

§ 119

Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Eronen Tiina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

1
merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen.

 

 

 

Selostus 

Tarkastuslautakunta on laatinut vuoden 2020 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan ja vuosittain laadittavaan arviointiohjelmaan.

 

Vuoden 2020 arvioinnin painopistealueina ovat olleet

 

-          koronaviruspandemian vaikutukset kaupungin talouteen ja toimintaan,

-          kaupungin työllisyyden edistämistoimet ja kuntouttava työtoiminta sekä,

-          valtuustokauden poikkihallinnollisten ohjelmien toteuttaminen.

 

Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arvioinnin tulokset. Vuosittaiset arviointikertomukset löytyvät Espoon kaupungin verkkosivuilta.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 17.5.2021 § 60 velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne käsiteltäväksi valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

 

Lisäksi valtuusto on antanut kaupunginhallituksen tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa tehdyt havainnot.

 

Lautakuntien tulee käsitellä arviointikertomuksen vastaukset kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa ei ole erityisesti kaupunkisuunnittelulautakuntaa tai kaupunkisuunnittelukeskusta koskevia havaintoja tai huomautuksia.

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format