Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Protokoll 14.06.2021/Paragraf 45

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5445/02.05.05/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 14.06.2021 § 45

 

 

§ 45

Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Välimäki Aki

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto puoltaa

- Kiinteistö Oy M2-Kodit Asunto Oy Espoon Piispanportti 5 lainahakemusta vuokra-asuntojen toteuttamiseksi pitkäaikaisella korkotukilainalla

 

 

Käsittely 

Kilpi teki seuraavan ehdotuksen: "Esitän, että hakemusta ei puolleta, koska rakennusurakkaa ei kilpailuteta ja sen vuoksi hakemuksen ja sen käsittelyprosessin perusteella myönnettävä valtiontuki loukkaisi EU-oikeutta seuraavilta osin: Sopimus Euroopan Unionin Toiminnasta (SEUT) artikla 107 sekä pöytäkirja 27. EU:n tuomioistuimen hyväksyttävälle valtion tuelle asettamat Altmark -kriteerit (Case C-280/00). Komission SGEI -päätökset (2012/21/EU) ja (2012/C8/03). Komission päätökset State aid No E 2/2005 ja N642/2009."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Kilven ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Kilpi ilmoitti eriävän mielipiteensä.

 

 

Selostus 

Kiinteistö Oy M2-Kodit hakee lainahakemuksen puoltoa Espoon Piispanportti 5 hankkeelleen toteutettavaksi vuokratalon pitkäaikaisella korkotukilainalla. Hanke sijaitsee Piispankylä asemakaava-alueella korttelin 22284 tontin 1 lohkottavalla määräosalla. Hankkeessa on 58 asuntoa (arvioitu käyttö 2991 k-m2) ja lainaa haetaan 10 156 977 euroa.

 

Kunnallistekniikan osalta hanke on toteutettavissa ja kaavoituksen osalta toteutus kaavan mukaisena.

 

Espoon asunnottomuuden puolittamisen suunnitelman mukaisesti muissa kuin Espoon Asunnot Oy:n ja erityisryhmien pitkän korkotuen tavallisissa vuokrakohteissa asukkaiksi valittavista hakijatalouksista tulee vähintään 60 % olla erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevia ruokakuntia tehtäessä uusiin vuokra-asuntoihin ensimmäiset asukasvalinnat.

 

Oheismateriaalina on hankkeen lainahakemus, alustava talousarvio ja taulukko, jossa seurantatiedot niistä alkamattomista asuntohankkeista, joiden puoltoa on käsitelty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa. Lisäksi esitetään nyt puollettavaksi esitetyn hankkeen sekä vuosien 2015-2021 aikana puollettujen hankkeiden sijainti kartalla.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format