Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 133

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 133

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

 

Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila:

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:

 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja

 

Henkilöstöasiat

 

24.5.2021 § 13

Varhaiskasvatusyksikön johtaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 317830. Virka sijoittuu Suomenkielinen varhaiskasvatus -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-547-21.

 

7.6.2021 § 15

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 300110. Virka sijoittuu Suomenkielinen varhaiskasvatus -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-475-21.

 

7.6.2021 § 16

Varhaiskasvatusyksikön johtaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 332083. Virka sijoittuu Suomenkielinen varhaiskasvatus -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-811-21.

 

8.6.2021 § 17

Varhaiskasvatuksen asiantuntija, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 318930. Virka sijoittuu Suomenkielinen varhaiskasvatus -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-329-21.

 

Talousasiat

 

20.5.2021 § 17

Päiväkoti Petunian kannatusyhdistys ry:n anomus lisämäärärahasta palkkakustannuksiin, asiakasmaksutulo vajeeseen ja tietosuojatuhottavien dokumenttien ja SER-romun hävityskuluihin vuodelle 2021

 

21.5.2021 § 18

Lisämäärärahan myöntäminen Everstinkadun päiväkodin kannatusyhdistys ry:n Everstinkadun päiväkodille

 

26.5.2021 § 19

Varhaiskasvatuksen starttiraha-avustuksen myöntäminen Päiväkoti Murut Oy:lle

 

31.5.2021 § 20

Tapiolan lastentalo ry:n vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämän periminen

 

2.6.2021 § 21

Lisämäärärahan myöntäminen Everstinkadun päiväkoti

 

8.6.2021 § 22

Lisämäärärahan myöntäminen Päiväkoti Humisevan kannatusyhdistys ry:lle

 

Yleiset asiat

 

21.5.2021 § 4

Päätös yksityisen lääkäriaseman lääkärilaskun korvaamisesta

 

26.5.2021 § 5

Päätös suksien huollon korvaamisesta

 

4.6.2021 § 6

Päätös rikkoutuneen haalarin korvaushakemukseen

 

Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö

 

Yleiset asiat

 

2.6.2021 § 1

Leppävaaran palvelualueen esiopetussuunnitelman hyväksyminen

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston päätöspöytäkirja

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 2.6.2021

 

 

 

Päätös  Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format