Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 75

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

1822/03.05.02/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 75

 

 

§ 75

Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Matsi Saara

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkää 18.5.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen asiakasmaksut ja korvaukset - yksikön erityissuunnittelijan 7.5.2021 tekemästä vahingonkorvauspäätöksestä liitteessä esitetyin perusteluin. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

 

Oikaisuvaatimus koskee asiakasmaksut ja korvaukset-yksikön erityissuunnittelijan 7.5.2021 8 §/2021 tekemää päätöstä vahingonkorvausvaatimuksesta.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut Espoon kaupungin Kirjaamoon 18.5.2021 muutoksenhakuajan puitteissa.

 

Perustelut oikaisuvaatimuksen päätösehdotukseen ovat liitteessä. Liite ja oheismateriaalit ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n perusteella.

 

 

Liite:

Salassa pidettävä, Perustelut päätösehdotukseen JulkL 24§

 

Oheismateriaalit:

Salassa pidettävä, Oikaisuvaatimus 18.5.2021 JulkL 24§

Salassa pidettävä, Asiakasmaksut ja korvaukset - yksikön erityissuunnittelijan päätöspöytäkirja 7.5.2021 JulkL 24§

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format