Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Protokoll 11.06.2021/Paragraf 36

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

190/00.00.00/2021

 

 

 

Keskusvaalilautakunta 11.06.2021 § 36

 

 

§ 36

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen ja muut vaalilain 63 §:stä johtuvat toimenpiteet

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pirkanniemi Risto

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkanniemi Risto

 

Keskusvaalilautakunta suorittaa kuntavaalien 2021 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päättää jättää ennakkoäänestyksiä huomioon ottamatta seuraavasti:1)     ennakkoon äänestänyttä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin 30 kpl;

2)     vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä 0 kpl;

3)     lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt 59 kpl;

4)     kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu vaalilain 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus 0 kpl.Ennakkoon äänestäneitä oli vaalikuorten mukaan laskettuna yhteensä 

76 781 kpl.Pöytäkirjaan liitetään huomioon ottamatta jätetyt vaalikuoret lähetekirjeineen ja -kuorineen.

 

Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Käsittely 

Kokous keskeytettiin klo 19 ja varmistettiin, että kaikki 11.6.2021 ennen klo 19 keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen lähetekuoret ovat kokouksessa käsiteltävänä.

 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

 

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

 

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 

1)     ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin

2)     vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä

3)     lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt

4)     kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu vaalilain 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

 

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

 

Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen kuittausmerkintää, ja siihen liitetty vaalikuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekisteriin merkitään, että lähetekirjeessä mainittu henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos hyväksyminen tapahtuu myöhemmin kuin 4. päivänä ennen vaalipäivää kello 19, merkintä lähetekirjeessä mainitun henkilön äänestämisestä tehdään oikeusministeriön määräämällä tavalla lisäksi vaaliluetteloon.

 

Sen jälkeen, kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan sekä tuloslaskentajärjestelmään ja vaaliluetteloihin.

 

Hyväksytyt vaalikuoret ovat äänestysalueittain lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format