Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 10.02.2021 klo 16:31 - 19:46 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
10   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
11   Pöytäkirjan tarkastajan valinta
12 Sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021
13   Länsi-Uudenmaan sote-keskus ja rakenneuudistus tulo- ja menomäärärahat vuodelle 2021 (Kh/Kv-asia)
14 Vanhusten palvelujen ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon nostaminen
15 Vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön, Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta
16   Oikaisuvaatimus sosiaaliohjaajan viran täyttämisestä aikuisten sosiaalipalveluissa, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja § 126/2020
17 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskevan säännön muuttaminen
18   Info-osuus
19   Viranhaltijoiden päätökset
20 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset
21 Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ledamot Uppgift
Hyrkkö Saara puheenjohtaja
Mustakallio Kristiina jäsen
Värmälä Johanna jäsen
Ahlefelt Anne jäsen
Happonen Auli jäsen
Hokkanen Teemu jäsen
Konttas Hanna jäsen
Koskinen Jussi jäsen
Koskinen Päivi jäsen
Lehtonen Olli jäsen
Levänen Mika jäsen
Riihimäki Pekka jäsen
Rukko Anna jäsen
Seppänen Toni jäsen
Lehtonen Erja henkilöstön edustaja
Ahlström Mari perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Luukko Olli-Pekka talous- ja hallintojohtaja
Lyytikäinen Matti vanhusten palvelujen johtaja
Svahn Sanna vs. perusturvajohtaja
Yli-Koski Elina sihteeri
Laiho Mia kaupunginhallituksen edustaja
Kettunen Anne viestintäpäällikkö
Yli-Knuuttila Heli vs. terveyspalvelujen johtaja
Voutilainen Ida nuorisovaltuuston edustaja
Sirviö Kari logistiikkajohtaja

Till påseende  
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa  
Början av 22.02.2021