Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.03.2021 klo 19:30 - 20:33 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
25   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
26   Val av protokolljusterare
27 Ändring av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken samt fortsättning med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 20 timmar per vecka
28 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar inom småbarnspedagogik som produceras med servicesedel
29   Stöd för småbarnspedagogik på heltid för barn i förskoleåldern till daghem som fungerar med stöd för privat vård av barn och delegering av beslutanderätt till beviljande av det
30 Utlåtande om grunder för utbildning som handleder för examensutbildning
31 Motion om en enhetlig verksamhetsmodell för skolorna för förebyggande av mobbning och våld, hantering av situationer samt myndighetssamarbete
32 Svar på fullmäktigefråga om ingripande gällande skolvåld
33 Godkännande av verksamhetsberättelsen för nämnden Svenska rum för år 2020
34   Fastställande av antal elevplatser i årskurs 7 i den grundläggande utbildningen läsåret 2021-2022
35   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Forsberg Henrik ersättare
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Kalhori Veronica ersättare
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Westerlund Mia förvaltningschef
Lanu Karolina kommunikationsspecialist
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare