Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 26.04.2021 klo 17:30 - 22:11 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
44   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
45   Val av protokolljusterare
46   Förlorad valbarhet och fyllnadsval: ersättare i nämnden Svenska rum
47 Godkännande av slutrapporten om tillgänglighetsprogrammet 2017-2020
48   Ändring av bestämmelserna för YU- och YU-1-kvartersområdena i detaljplanen Hagalunds fotbollsstadion, detaljplaneändring, område nr 210807
49 Motion om att göra Björnholm till ett attraktivt objekt genom att värna om och dra nytta av den kulturhistoriskt värdefulla miljön och naturen (Bordlagt 25.1.2021,15.2.2021 och 22.3.2021)
50 Motion om budgetering för en hållbar utveckling och bedömning av klimatverkningarna (Bordlagt 22.3.2021)
51 Fråga om Esbo stads beredskap inför en minskning av de tjänster inom tredje sektorn som stöds med intäkter av Veikkaus Ab
52 Fråga om gatuvåld i Esbo
53 Fråga om ingripande i våld i skolan
54 Motion om en enhetlig verksamhetsmodell för skolorna för förebyggande av mobbning och våld, hantering av situationer samt myndighetssamarbete
55 Fråga om balans i gamla förorter vid kompletterande byggande
56   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ahtola Anitra ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Kerola Hannele ersättare
Anthoni Mari ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Helenius Mika ledamot
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hosia Helka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kasvi Jyrki ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Aho Tuomas ersättare
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Lintunen Kai ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Lönnqvist Bo ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Oila Kimmo ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Pursula Tiina ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Wanne Elina ersättare
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Virolainen Juho representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Pajakoski Johanna kommunikationschef
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare